Da Google blev grundlagt af Larry Page og Sergey Brin i 1998, introducerede de PageRank-algoritmen, et banebrydende koncept, der skulle revolutionere verdens søgemaskiner. PageRank-algoritmen var baseret på et komplekst matematisk princip, der analyserer links mellem websites, for at vurdere deres relative vigtighed i internettets økosystem.

Google skabte et hierarki for websites med PageRank

Inden PageRank kom til, var udfordringen, at der intet hierarki var på internettets søgemaskiner; resultaterne brugerne fik, var baseret på ren relevans, og relevansen var nem at manipulere dengang. Søgemaskinerne kiggede typisk efter, hvilke sider der oftest nævnte et specifikt søgeord, for at rangere en side. Jo oftere søgeordet blev nævnt, desto mere relevant måtte dokumentet være. Ikke overraskende gav dette ikke de bedste resultater i søgemaskinerne.

Derfor satte Larry Page og Sergey Brin sig for at finde ud af, hvad der kendetegnede gode websites, frem for dårligere websites. Det, de fandt frem til, var, at de mest populære og bedste hjemmesider blev linket til fra andre hjemmesider, og derfor kunne man ud fra links udarbejde en popularitetsalgoritme, heraf PageRank-algoritmen.

Hvad er PageRank?

PageRank-algoritmen kan bedst beskrives som en stemmeafgivelsesproces. Når side ‘A’ linker til side ‘B’, betragtes det som en stemme til ‘B’s autoritet. Hvert link fungerer altså som en anbefaling. Links fra sider med høj PageRank-værdi betragtes som mere værdifulde, hvilket betyder, at ikke alle stemmer er lige. Jo mere autoritet et website har, desto mere kan det overføre til et andet.

Matematisk set er PageRank en type ‘eigenvector centrality’ måling i netværksteori, anvendt på et uendeligt stort og komplekst linknetværk. Algoritmen bruger en iterativ metode, hvor den starter med en tilfældig tildeling af værdier til alle sider, og derefter gentagne gange opdaterer disse værdier baseret på den samlede PageRank-værdi af de sider, der linker til dem. Dette kalder man også for linkgrafen i populær tale.

PageRank fungerer på sideniveau og ikke på domæneniveau

PageRank, opkaldt efter Google-medstifter Larry Page, refererer til en algoritme, der bedømmer en enkelt websides betydning og ikke et helt domæne. Denne misforståelse er udbredt, men i realiteten er PageRank specifik for hver enkelt side på et website, som Google kan indeksere, og ikke for hele domænet.

Dette er en vigtig detalje at forstå, for det betyder, at vi ikke kan tale om et ‘PageRank-4-domæne’. Snarere ville vi sige, at en specifik forside på et website har en PageRank på 4. Det er altså den enkelte sides værdi, der tæller, og ikke domænets som sådan.

I PageRank-formlens oprindelige udformning bliver vægten fordelt jævnt mellem alle links på en side, hvad enten de er interne eller eksterne. For eksempel, hvis en side indeholder 10 udgående links, vil hvert link overføre 10% af den samlede PageRank-værdi, som siden er i stand til at videregive.

Da PageRank var visuel

Da PageRank var visuel, var det muligt for mange år siden at se et websites PageRank gennem Googles Toolbar. Google fjernede imidlertid denne mulighed, da alt for mange fokuserede entydigt på denne numeriske værdi. Dette blev en accelerator for linksalg på internettet for at øge websites’ PageRank og dermed deres placeringer i søgeresultaterne. Mange troede derfor fejlagtigt, at PageRank ikke længere var en del af Googles algoritme. Dette var dog langt fra sandheden, da PageRank stadig den dag i dag er en primær motor for Googles rangeringer i deres søgeresultater.

Hvordan ser jeg så mit websites PageRank?

Du kan ikke længere selv se et websites PageRank, men du kan gennem linkanalyseværktøjer som AHREFs og SEMRush få en idé om det ved at kigge på den værdi, der hedder domæneautoritet eller sideautoritet.

Husk dog på, at dette ikke er Googles udregning, men private virksomheders forsøg på at emulere Googles udregning. Så selvom det er det mest præcise, vi kan forholde os til, er der med stor sikkerhed væsentlige forskelle på, hvordan Google udregner den.

Eksempelvis kan Google se bort fra links, de ikke finder troværdige, hvilket et linkanalyseværktøj ikke gør. Derfor vil du se værdi fra en masse links, der sandsynligvis ikke bidrager med nogen værdi i Googles udregning.

Men hvordan beregnes PageRank?

Den værdi, som en side kan videregive via links, beregnes således: Summen af sidens egen PageRank plus PageRank fra indgående kilder, ganget med 0,85, divideret med antallet af links på siden. Dette udtryk reflekterer både den akkumulerede værdi og den måde, hvorpå den distribueres mellem siderne via links.

Dæmpningsfaktoren er essentiel at forstå

Et vigtigt aspekt af PageRank-algoritmen er dæmpningsfaktoren, sat til 0,85. Denne faktor simulerer sandsynligheden for, at en person, der tilfældigt klikker på links, på et tidspunkt stopper med at følge links og i stedet starter et nyt søg et andet sted. Denne graf-model kaldes også for random surfer og nævnes flere gange i det oprindelige PageRank-koncept.

Dette betyder, at en del af en sides PageRank kommer fra selve dens eksistens i netværket, uafhængigt af indgående links.

Omdirigeringer lækker PageRank

Omdirigeringer er en essentiel del af strukturændringer på et website, men det er på grund af førnævnte dæmpningsfaktor, at du ikke har lyst til at lade omdirigeringer stå for evigt. Årsagen til dette er, at du er nødt til at få dem tilpasset over tid, når Google har opfanget den nye adresse, der omdirigeres til.

Dæmpningsfaktoren på 0,85 i PageRank-algoritmen spiller altså en afgørende rolle, ikke kun i målingen af en sides autoritet, men også i, hvordan linkværdi overføres gennem 301-omdirigeringer. Denne faktor er central for at forklare, hvorfor en vis procentdel af linkværdi ‘tabes’ eller ‘udvandes’, når en side omdirigeres.

Når en side omdirigeres permanent ved brug af en 301-omdirigering, overføres de fleste, men ikke alle, af dens PageRank-værdier til den nye destination. Dette skyldes dæmpningsfaktoren. Da algoritmen kun overfører en del af den samlede PageRank-værdi (omtrent 85%) gennem links, opstår der et lille tab af linkværdi hver gang en omdirigering finder sted.

Konkret betyder det, at hvis en webside har opbygget en vis mængde af PageRank gennem interne og eksterne links, og denne side derefter omdirigeres til en anden side, vil den nye side ikke modtage 100% af den oprindelige sides PageRank-værdi. I stedet vil den modtage omkring 85%, hvilket afspejler dæmpningsfaktorens rolle i PageRank-beregningen.

En vigtig undtagelse til reglen om dæmpningsfaktor

Hvis du migrerer dit website fra http til https og opretter 301-omdirigeringer fra de gamle adresser til de nye, vil der ikke være en dæmpningsfaktor. Dette skyldes, at Google gjorde det muligt at overføre alle 100% af PageRanken i disse tilfælde. Dette gælder dog KUN, når du migrerer fra http til https, noget de fleste efterhånden har fået gjort.

Google introducerede denne specifikke mulighed for at få http-brugere over på den mere sikre https-protokol. Mange rådgivere, inklusiv mig selv, anbefalede dengang deres kunder ikke at skifte fra http til https, netop fordi tabet af PageRank var større end det, man stod til at vinde ved at migrere til https.

PageRanks betydning for dit websites synlighed, den dag i dag

PageRank i dag er stadig en væsentlig del af Googles søgemaskinealgoritme, men det er i dag kun én af mange faktorer, der bruges til at bestemme en websides placering i søgemaskineresultaterne. Google har udviklet og integreret mange andre algoritmer, der også tager højde for elementer som søgeordsrelevans, mobilvenlighed og brugeroplevelse. Det ændrer dog ikke på, at PageRank stadig har stor betydning for linkpopularitetsanalysen og dermed for ranking af hjemmesider.

Hvor PageRank for 10 år siden stod for 70% af dine rankings, står den nok nærmere for 40% af dine rankings i dag.

Interne links vs. eksterne links

Interne links er hyperlinks, der forbinder en side på et website med en anden side på samme website. De spiller en afgørende rolle for at skabe en logisk struktur og navigationssti på et website, hvilket gør det lettere for både brugere og søgemaskiner at finde og indeksere indhold.

I et PageRank-kontekst bidrager interne links til at distribuere og cirkulere PageRank inden for et website. Når en side med høj PageRank linker til en anden side på samme website, kan det hjælpe med at øge den modtagende sides PageRank. Denne intern linkstruktur hjælper med at opbygge websitets autoritet og styrker individuelle siders potentiale i søgeresultater.

PageRank og eksterne links spiller en afgørende rolle i opbygningen af et websites autoritet. Eksterne links er de links, der kommer fra et andet website til dit eget website. Disse links er utrolig vigtige, da de fungerer som ‘stemmer’ fra andre websites. Et link fra et andet website, især et med høj autoritet, til dit website ses som en anbefaling i Googles øjne. Når et website med høj autoritet linker til dit website, overføres en del af denne autoritet via linket, hvilket kan øge din sides PageRank. Du har nok før hørt dette fænomen omtalt som “linkjuice” overførsel.

Balancen mellem interne og eksterne links er afgørende

Mens interne links er afgørende for at strukturere og styrke indholdet på dit eget website, spiller eksterne links en nøglerolle i at opbygge dit websites samlede autoritet og synlighed i søgeresultaterne.

For meget fokus på kun interne links, uden tilstrækkelig støtte fra eksterne links, kan begrænse et websites synlighed i søgeresultaterne. Omvendt kan et website, der har mange eksterne links, men en dårlig intern linkstruktur, lide under suboptimal brugernavigation og en reduceret værdi af indholdet.

Det er derfor vigtigt at have en afbalanceret tilgang, hvor både interne og eksterne links integreres. Dette sikrer, at du både opbygger stærk autoritet i søgemaskinernes øjne og samtidig tilbyder en god brugeroplevelse og logisk struktur på dit website. Ved at kombinere disse to aspekter kan du maksimere dit websites potentiale i forhold til synlighed og placering i søgeresultaterne.