Google har mange grafer, blandt andet shoppinggraf og en vidensgraf, men mest kendt er nok alligevel deres linkgraf. En linkgraf er en visuel repræsentation af alle de links, der findes mellem websites på Internettet, linkgrafen er altså en kortlægning af forbindelser og viser hvordan sider referer til hinanden. Linkgrafer bruges blandt andet til at forstå relevans, popularitet, trust og tematik og danner dermed grobund for hele Googles linkscoringssystem.

Linkgraferne er født ud af PageRank-konceptet

PageRank-konceptet bygger på ideen om, at links er stemmer og anbefalinger mellem sider, hvor nogle stemmer (links fra autoritative og relevante sider) vejer tungere end andre. Dette førte til udviklingen af linkgrafen, et visuelt kort over alle disse linkforbindelser.

Linkgrafen er i bund og grund en grafisk repræsentation af internettet, hvor hver webside er en knude, og hvert link er en kant, der forbinder disse knuder. Disse hjælper søgemaskiner med at forstå, hvilke sider der er mest autoritative og relevante for en brugers forespørgsel.

Linkgrafen er i princippet forkert defineret, da linkgrafen står af en række forskellige grafer, der alle indsamler og bearbejder forskellig information.

Relevans-baserede Linkgrafer

Relevans-baserede linkgrafer er fokuseret på at forstå og kortlægge relationerne mellem websites baseret på deres indholds relevans. En relevans-baseret linkgraf ser altså på, hvordan indhold på én side relaterer sig til indhold på andre sider gennem links.

Dette hjælper Google med at bestemme, hvor relevant en side er for specifikke søgeord eller emner, baseret på de sider, der linker til den og konteksten af disse links. Relevansen kan blive målt ud fra forskellige faktorer, såsom tekstens sammenhæng omkring et link, ankerteksten eller den generelle tematik for websitesne.

Popularitets-baserede Linkgrafer

Popularitets-baserede linkgrafer ser på antallet og kvaliteten af links til et website for at bestemme dets popularitet. Dette er baseret på ideen om, at flere links (især fra højkvalitets og relevante kilder) indikerer en højere popularitet eller autoritet. Google’s oprindelige PageRank-algoritme er et eksempel på en popularitets-baseret linkgraf, hvor websider blev rangeret baseret på antallet og kvaliteten af indgående links. Den oprindelige PageRank-algoritme er stadig aktiv den dag i dag, men fylder mindre end den gjorde for år siden.

Tillids-baserede Linkgrafer

Tillids-baserede linkgrafer fokuserer på kvaliteten og troværdigheden som ofte refereres til som værende trust, af linkende websites. De forsøger at identificere og filtrere spammy eller lavkvalitets links og samtidig forsøger de at fremhæve links fra troværdige kilder.

En side, der modtager mange links fra autoritative domæner, anses ikke overraskende for at være mere troværdig. Dette er især vigtigt i brancher, hvor pålidelighed og autoritet er afgørende, såsom sundheds- eller finanssektoren. Autoriative domæner kunne i denne forbindelse være sådan noget som dr.dk, sundhed.dk mv.

Tematisk-baserede Linkgrafer

Tematisk-baserede linkgrafer ser på, hvordan sider er forbundet baseret på specifikke temaer eller emner. Man søger altså at forstå, hvordan links relaterer sig til specifikke brancher eller interesseområder. Dette kan hjælpe søgemaskiner med at forstå en sides ekspertise inden for et bestemt felt, baseret på de tematiske forbindelser den har med andre sider inden for samme emne.

Hvordan fungerer en linkgraf i praksis?

Linkgrafen kan grundlæggende opdeles i fire hovedkomponenter: knuder, kanter, retning og vægt. Disse komponenter arbejder sammen for at skabe en struktureret og forståelig model af internettets forbindelser.
Et diagram over et Google-netværk med mange forskellige farvede cirkler.

Knuder (Nodes):

Knuder repræsenterer de enkelte websider på internettet. Hver knude i en linkgraf svarer til en unik URL. Når vi taler om, hvordan sider er forbundet, er det disse knuder, vi refererer til. I en grafisk fremstilling kan disse knuder visualiseres som punkter eller cirkler, hvor hver enkelt står for en enkelt side.

Kanter (Edges):

Kanter er de forbindelser, der linker knuderne sammen. De repræsenterer de hyperlinks, der findes mellem hjemmesider. En kant fra én knude (side) til en anden indikerer, at der er et link fra den første side til den anden. I praksis betyder det, at når en bruger klikker på dette link, vil de blive ført fra den ene side (udgangsknuden) til den anden (destination knuden).

Retning:

I linkgrafer kan kanterne have en retning, hvilket indikerer linkets retning fra én side til en anden. Hvis kanten er rettet, betyder det, at linket går i én bestemt retning – fra den side, der linker, til den side, der bliver linket til.

Vægt:

Vægten på en kant i linkgrafen refererer til styrken eller kvaliteten af det link, den repræsenterer. Ikke alle links er lige værdifulde; nogle kan bære mere “vægt” end andre baseret på forskellige faktorer, såsom linkets kontekst, tekst, og den værdi af kilden der linker.

Uden linkgrafer, var links ligegyldige ift. synlighed i SERPs

Linkgraferne er altså med andre ord Googles linkudregninger, det er linkgraferne der udregner hvor stærkt dit website er målt i links og dermed er det også linkgraferne, der i stor stil har indflydelse på hvor godt dit website placeres i Googles søgeresultater.

Det er dog vigtigt at huske på, at udover linkgraferne, kommer der flere hundrede andre parametre, som Google måler på, når de skal placere et website, på en given placering i deres SERPs. Disse parametre, er igennem de sidste par år, begyndt at fylde mere og mere, hvor linkgrafen fylder mindre og mindre.