Googles grafteorier

Google bruger en række komplekse grafer til at organisere og navigere i den enorme mængde data på internettet. Men hvad er en graf egentligt i denne sammenhæng? I datavidenskab refererer en “graf” til en struktur bestående af “knuder” eller “punkter”, der er forbundet af linjer kaldet “kanter”. I Googles tilfælde repræsenterer disse knuder typisk websteder eller websider, og kanterne symboliserer forbindelser eller links mellem disse sider. Denne struktur hjælper Google med at forstå og analysere relationerne og relevansen mellem forskellige sider på internettet.

På denne blog finder du detaljerede artikler om forskellige typer af grafer, som Google anvender. Fra de omfattende linkgrafer, der er fundamentet for Googles søgealgoritmer, til de specialiserede shoppinggrafer, der forbedrer vores online købsoplevelser, har hver graf sin egen unikke funktion og betydning. 

Google-logoet er omgivet af forskellige objekter, herunder SEO-bøger.

Googles vidensgraf

Knowledge Graph er i bund og grund en omfattende database, der samler information om objekter, personer, steder og fakta. Teknologien bag er designet til at forstå relationerne mellem forskellige stykker af information og præsentere dem på en måde, der giver mening for brugeren. Knowledge Graph blev introduceret tilbage i 2012 og ifølge Google selv, var med ønsket om at fokusere på ting og ikke strenge (things not strings).

Google-logoet i form af en globus optimeret til SEO og med i forskellige bøger.

Googles Linkgrafer

En linkgraf er en visuel repræsentation af alle de links, der findes mellem websites på Internettet, linkgrafen er altså en kortlægning af forbindelser og viser hvordan sider referer til hinanden. Linkgrafer bruges blandt andet til at forstå relevans, popularitet, trust og tematik og danner dermed grobund for hele Googles linkscoringssystem.

En google indkøbskurv fyldt med bøger omgivet af andre varer.

Googles Shoppinggraf

Shoppinggrafen er et ML-baseret realtidsdatasæt over verdens produkter og forhandlere. Shoppinggrafen indeholder milliarder af globale produkter samt specifikke informationer om disse, såsom tilgængelighed, anmeldelser fra andre shoppere, fordele, ulemper, størrelser, farver, materialer, ingredienser mv. Hvis alt dette lyder bekendt, så er det fordi Shoppinggrafen fungerer på præcis samme måde som Googles Knowledge Graph, der er Googles faktadatabase om personer, steder og ting. 

En google indkøbskurv fyldt med bøger omgivet af andre varer.

Lokalitetsgrafen (Local Graph)

Endnu ikke tilføjet.

Matematisk definition af en graf

I matematikken defineres en graf som en samling af punkter, kendt som knuder eller vertexer, forbundet af linjer kaldet kanter. En graf kan formelt beskrives som et par G = (V, E), hvor V er et sæt af vertexer, og E er et sæt af kanter, der forbinder disse vertexer. Hver kant i en graf er defineret som et par af vertexer. For eksempel, hvis vi har to vertexer a og b, vil en kant mellem dem blive noteret som (a, b). Grafer kan være enten rettede eller urettede. I en rettet graf har retningen af forbindelserne mellem knuderne betydning, mens det i en urettet graf er irrelevant.

Googles brug af grafer

Google anvender grafteori i stor skala for at organisere og analysere de enorme mængder data på internettet. I Googles tilfælde repræsenterer vertexerne ofte websteder eller websites, mens kanterne symboliserer forbindelser eller hyperlinks mellem disse sider. Denne struktur giver Google mulighed for at forstå og analysere relationerne og relevansen mellem forskellige sider.

I forbindelse med Googles Lokalitetsgraf, for eksempel, repræsenterer hver vertex et lokalt sted, som en butik eller restaurant, og kanterne kan repræsentere forskellige relationer eller attributter, såsom geografisk nærhed, lignende tjenester eller brugeranmeldelser. Ved at anvende grafteori kan Google effektivt kortlægge og forstå komplekse netværk af information, hvilket resulterer i hurtigere og mere præcise søgefunktioner og forbedret brugeroplevelse.