SEO analyse

En SEO-analyse eller en SEO-rapport som den også kaldes er en omfattende vurdering af et websites potentiale til at opnå højere placeringer i søgemaskinernes resultatsider (SERPs).

Denne proces er afgørende for at forstå, hvordan et website kan forbedres på tværs af forskellige områder for at øge dets synlighed og trafik i søgemaskinernes søgeresultater.

En SEO-analyse er typisk opdelt i fire hovedområder, teknisk SEO, linkanalyse, søgeordsanalyse og slutteligt en indholdsanalyse. Hver af disse områder bidrager med unikke indsigter, der sammen skaber en helhedsorienteret forståelse af, hvordan et website performer, og hvad der kræves for at få det til at rangere bedre i søgemaskinerne.

Teknisk SEO-analyse

Den tekniske analyse, er altid den første analyse der udarbejdes. Denne søger at finde fejl og mangler, rent teknisk på websitet. Her er nogle eksempler på noget af det, der gennemgåes i den tekniske del af en SEO-analyse.

Sidens Indlæsningshastighed

Hastigheden, hvormed sider loader, er afgørende for både brugeroplevelsen og søgemaskinernes evaluering af dit website. Undersøgelser viser af en bruger typisk kun venter et par sekunder, førend de forlader et website igen. Herudover påvirker websites load hastighed også Googles vilje til at crawle dit website. Er dit website stort og komplekst og samtidig langsomt, vil det være svært at få det hele indekseret.

Teknisk SEO

Crawlbarhed

For at dit website kan indekseres, skal søgemaskinernes bots kunne crawle det effektivt. En teknisk SEO-analyse vil evaluere dit websites struktur og teknologi for at sikre, at søgemaskinerne kan tilgå og forstå dit indhold. Dette indebærer blandt andet kontrol over parametre og andre elementer, der kan føre til overindeksering af redundant indhold, foruden at være det man kalder duplikeret indhold.

Duplikeret indhold

Duplikeret indhold er indhold der går igen på flere sider af et website. Duplikeret indhold kan forvirre søgemaskinerne, hvilket kan ødelægge en god indeksering, samtidig kan siderne konkurrere mod hinanden, hvilket aldrig er et optimalt scenarie. Hver side på et website, skal have sin helt egen målretning.

Meta Tags og HTML

Korrekt brug af meta tags, herunder titler og beskrivelser, samt optimeret HTML-kode, er afgørende for at kommunikere effektivt med søgemaskinerne og forbedre dit websites synlighed. Din sidetitel er din sides annoncetitel ude i de organiske søgeresultater og din meta-beskrivelse er din annoncetekst – du skal overbevise brugerne om at du har det de lige netop efterspørger.

Website struktur og crawlbarhed

En logisk og velformuleret URL-struktur bidrager ikke kun til en bedre brugeroplevelse, men gør det også lettere for søgemaskiner at forstå og indeksere dit websites indhold.Herudover hjælper en god struktur også at brugerne kan finde rundt og navigere på dit website. Du prioriterer også dine interne siders styrke, igennem din interne linking.

Interne og eksterne links

Linkanalyse: intern og ekstern linkstrategi

En linkanalyse er også en kritisk komponent i en SEO-analyse. Her fokuseres der både på interne og eksterne links. Denne del af analysen giver et dybdegående indblik i, hvordan links bidrager til et websites overordnede synlighed og autoritet. Ved at evaluere både den interne linkstruktur og kvaliteten samt relevansen af eksterne backlinks, kan der identificeres muligheder for forbedring og potentielle risici, der kræver opmærksomhed.

Analyse af interne links

Interne links spiller en vigtig rolle i at guide både brugere og søgemaskiner gennem et website, hvilket hjælper med at forbedre sitets navigerbarhed og struktur. En effektiv intern linkstruktur kan forbedre indekseringen af websitets sider ved at sikre, at søgemaskinerne nemt kan opdage og crawle indhold.

Navigationsstruktur

Vurdering af, hvordan intern navigation er organiseret, og om den understøtter en intuitiv brugeroplevelse og effektiv indeksering.

Link dybde

Analyse af, hvor mange klik der kræves for at nå frem til vigtigt indhold, med målet om at minimere antallet af klik fra hjemmesiden til vigtige undersider.

Ankertekster

Evaluering af de anvendte ankertekster for interne links for at sikre, at de er beskrivende og optimeret for relevante søgeord og peger på de korrekte destinationer.

Døde links

Identifikation og rettelse af links, der fører til ikke-eksisterende sider (404-fejl), hvilket forbedrer brugeroplevelsen og websitets generelle sundhed.

Analyse af eksterne links

Eksterne links, eller backlinks, er afgørende for et websites rangering, da de fungerer som en form for “stemme” på for dit sites kvalitet og relevans. Dette er årsagen til at man arbejder med disciplinen linkbuilding, der netop har fokus på forøgelse af antallet og kvaliteten af eksterne links.

En grundig analyse af eksterne links omfatter:

Linkkvalitet og relevans

Vurdering af kvaliteten og relevansen af de websites, der linker til dit site. Links fra troværdige og tematisk relaterede sider vejer tungere i søgemaskinernes algoritmer end links fra ikke relevante websites, uden megen troværdighed og autoritet (i form af links).

Isometrisk illustration af en gruppe mennesker omgivet af et link.

Linkprofilens diversitet

Analyse af linkprofilens diversitet for at sikre en sund blanding af linktyper og kilder, hvilket kan indikere en naturlig og organisk udvikling i linkprofilen. En naturlig udvikling, er hvad der skaber de bedste resultater – kommer den ikke af sig selv, må man supplere med linkbuilding og søge at udviklingen syner naturlig.

Konkurrent linkanalyse

Et nærmere kig på konkurrenters linkprofiler for at identificere linkmuligheder og benchmarking mod branchestandarder. Dette kan give værdifuld indsigt i, hvor dit site kan opnå nye, kvalitetslinks.

En illustration af et forstørrelsesglas og andre genstande.

Søgeordsanalyse

Søgeordsanalysen er en vital del af SEO-analysen, som fokuserer på at identificere de ord og fraser, potentielle kunder bruger, når de søger efter produkter, tjenester eller informationer, som dit website tilbyder. Denne indsigt er afgørende for at udvikle en indholdsstrategi, der tiltrækker og engagerer din målgruppe, samt forbedrer dit websites synlighed i søgemaskinernes resultatsider (SERPs). Her er hovedelementerne i en effektiv søgeordsanalyse:

Forståelse af målgruppens søgeadfærd

Identifikation af, hvad brugerne reelt søger efter – information, et specifikt produkt, en service eller måske en lokal forhandler? Forståelsen af søgeintentionen bag søgeordene er afgørende for at kunne tilpasse dit indhold og dine SEO-strategier effektivt.
Der udarbejdes analyse af, hvor ofte specifikke søgeord bliver brugt i søgemaskinerne, hvilket hjælper med at prioritere fokusområder baseret på potentielt trafikvolumen.

Konkurrenceanalyse

Evaluering af, hvor svært det vil være at rangere for specifikke søgeord, baseret på konkurrenceniveauet. Dette inkluderer en undersøgelse af de websites, der allerede rangerer på disse søgeord, og en vurdering af deres styrker og svagheder.

Nye søgeord og søgefraser der ikke bruges i dag

Opdagelse af søgeord og fraser med høj relevans for din virksomhed, men lav konkurrence, hvilket kan være lavthængende frugter, til mere trafik fra de organiske søgeresultater. Det kunne være idéer til nye kategorier, nye landingssider, blogindlæg eller andet, hvor konkurrencen er lav og hvor dit website ikke er synligt, den dag i dag.

Indholdsanalyse / strategi

Indholdsanalysen er en vigtig del af den overordnede SEO-analyse, som fokuserer på at vurdere kvaliteten, relevansen og effektiviteten af indholdet på dit website. Formålet med indholdsanalysen er at sikre, at dit indhold ikke blot er optimeret til søgemaskiner, men også resonere med og engagerer din målgruppe. En veludført indholdsanalyse kan afdække områder for forbedring og nye muligheder for at tiltrække og fastholde besøgende. Data fra søgeordsanalysen benyttes til dette.

Her er de væsentligste elementer, der indgår i en indholdsanalyse:

Kvalitet og relevans

En evaluering af, hvorvidt dit websites indhold er unikt og tilbyder værdi for læseren, hvilket er nødvendigt for at opnå gode placeringer i søgemaskinerne og fastholde besøgendes interesse.

En illustration af et forstørrelsesglas og andre genstande.

Målgruppe tilpasning

Analyse af, hvor godt indholdet matcher din målgruppes behov, interesser og søgeintentioner. Dette omfatter vurdering af sproget, tonen og indholdstyperne (f.eks. blogindlæg, videoer og infografikker).

Søgeords integration

Vurdering af, hvordan og hvor effektivt søgeord er integreret i dit indhold, herunder brugen af primære og sekundære søgeord i titler, underoverskrifter, metatags og i selve brødteksten

Struktur og formatering

Vurdering af indholdets struktur, herunder brugen af H1, H2, H3 tags, samt formateringselementer som punktopstillinger og fed tekst, der kan forbedre læsbarheden og synlighed i SERPs.

Har du brug for at få foretaget en SEO-analyse af dit website? Så tag fat i mig, igennem kontaktformulareren herunder. Jeg vil gerne garantere dig, at det bliver blandt landets bedste.