I sidste uge fik jeg en opgave igennem et andet bureau for en større dansk kæde, som ”led af” dårlige placeringer på trods af relativt snæver konkurrence og et stærkt brand og en del indgående links. Nu har jeg set præcis samme problemstilling flere gange før og har derfor besluttet mig at lave en gennemgang af problematikken og mine forslag til løsninger.

Opsætningen – et hovedwebsite og en masse underwebsites
Du er helt sikkert stødt på websites, hvis underafdelinger er kædet sammen med det primære website ved hjælp af subdomains. Et eksempel på dette kunne være Audi.dk.

Audi har en lang række officielle forhandlere, som befinder sig i forskellige byer. For hver by, hvor der findes en Audi-forhandler, er der oprettet et subdomæne. Skal du have fat i Audi Odense, som er mit lokale værksted, så hedder URL for denne altså odense.audi.dk.

Et hovedwebsite, med 8 lokale subdomains
Et hovedwebsite, med 8 lokale subdomains

Problemet med denne opsætning – for de fleste

De fleste virksomheder, der benytter sig af denne type opsætning, er alvorligt ramt af ‘duplicate content’, og det var lige netop tilfældet for min klient. Alle subdomæner, var rene kopier af hovedwebsitet, og den eneste ændring var på forsiden, hvor bynavnet var sat ind en enkelt gang. Udover denne lille finesse, så var alle andre undersider på websitet fuldkommen identiske.

Hvert subdomain, havde ligesom hovedwebsitet 11 undersider, og da der var 8 subdomæner tilgængelige, udover hoveddomænet, fandtes hver underside altså 9 gange.

Eksempel

 Sider som 'Om os', 100% identiske.
Sider som ‘Om os’, 100% identiske.

Den rigtige løsning

Den rigtige løsning ville være at optimere hvert enkelt subdomæne med unikke tekster, titler og beskrivelser. Det kan være en stor opgave for mange, især dem der har enorme websites, derfor er dette ikke altid det løsningsforslag, der bliver valgt, selvom det er det bedste.

Nogle systemer vil bare ikke

Ofte støder man på systemer, hvor ovenstående slet ikke er muligt. I nogle tilfælde er CMS-systemet lavet således, at du ikke kan ændre separat i de statiske sider. Du har altså kun en masterfil, som du kan redigere i og det er så den, der bliver vist på eventuelle ekstra versioner af dit website. Dette er en alvorlig teknisk barriere, og jeg ville alle dage foreslå, at man fik ændret sit system. Men ofte er det et spørgsmål om ressourcer, og så må man benytte sig af alternativer.

Alternativt løsningsforslag: 1 – ensartet linking og 301
Redigér i CMS-systemet og sørg for at alle interne links peger på den primære version: Det vil sige den del af websitet, som ikke ligger på subdomænet. Herefter 301 redirectes de gamle ekstraversioner afde samme undersider ind i deres respektive primære URL.

Tilretning af interne links og 301 redirect
Tilretning af interne links og 301 redirect

Problematikker ved dette løsningsforslag
Det er kun forsiden på de forskellige subdomæner, der kommer til at kunne ranke i deres respektive byer. Man går dermed glip af relevant lokal trafik, som de forskellige undersider kunne have trukket, hvis de var blevet optimeret individuelt.

Alternativt løsningsforslag: 2 – Canonical tag
Indsæt ‘canonical tag‘ på hver underside, som alle peger på den samme underside. I dette tilfælde ville vi indsætte følgende i headeren på alle undersider pånær den primære, der befinder sig på roddomænet:

<link href="http://www.hoveddomæne.dk/om " rel="canonical" />

Problematikker ved dette løsningsforslag
Her er det igen kun forsiderne, der vil kunne ranke, da de er de eneste sider, som er bare en smule differentieret. Alle andre undersider bliver utilgængelige ved en søgning på virksomheden og by, men de er tilgængelige for brugerne, der navigerer rundt på websitet. Kopierer en bruger en URL fra en side, der er canonical tag på, for at linke til den, vil vedkommende linke til den forkerte URL, og selvom canonical-tagget redder det meste af linkjuicen, går der også noget tabt.

Alternativt løsningsforslag 3 – Auto indsættelse af byer
Hvis der er mulighed for at udvikle eller tilkoble et plugin eller script, kan man autoindsætte bynavne udfra subdomænets navn. I stedet for at indsætte bynavnene i tekst, titler og beskrivelser manuelt, autogenererer man dem.

Problematikker ved dette løsningsforslag
Indholdet bliver på ingen måder unikt, da det er samme indhold, blot med udskiftning af bynavn. Siderne vil aldrig være i stand til at ranke lige så godt, som hvis hver enkelt side blev optimeret og i værste tilfælde, kan websitet blive ramt af Google Panda.

Konklusion

Som det ses, er der problematikker ved alle løsningsforslag, udover mit første forslag, som er separat databerigelse af alle undersider på alle subdomæner. Understøtter dit system ikke dette, vil jeg foreslå dig at skifte det ud, hvis det er muligt, og hvis ikke, ja, så må du bruge en af alternativerne.