URL – Uniform Ressource Locator

URL står for Uniform Ressource Locator, der på dansk kan oversættes til enhedsressourcefinder. En URL beskriver adressen på en bestemt ressource et sted på Internettet.

En URL er med andre ord en adresse og en slags stedfortræder for IP-adresser, der kan være tæt på umulige at huske og som ikke fortæller noget om, hvad man finder på en given side.

Der findes dog andre former for adresser, der kan beskrives igennem andre URx-forkortelser, som det hedder, nemlig URN, URI og URC. Den absolut mest udbredte standard er uden tvivl URL.

Hvad er en URL?

Hvad er en URL?

En URL består af flere elementer

En URL er en kombination af en række forskellige elementer, der til sammen danner grundlag for indgangsvinklen til et givent website. En URL består af følgende elementer: Protokol, subdomæne (hvis det bruges), domænenavn og et ccTLD eller et TLD.

Protokol

Protokollen er den første del af en given URL. Enten er der tale om http eller https. En protokol fortæller hvilken service eller port, der skal benyttes for at tilgå siden.

Subdomæne

Næste element er subdomænet – hvis der benyttes et. Har du www som en del af din URL, gør du brug af et subdomæne. Et domæne kan have et eller flere tilknyttede subdomæner.

Subdomæner bruges ofte til at samle forskellige tjenester eller landingssider under et enkelt domæne – subdomæners indhold kan sagtens variere voldsomt i forhold til indholdet på hoveddomænet. Et subdomæne er som udgangspunkt et ”nyt” domæne og behandles som et selvstændigt website, på trods af at det findes på et allerede eksisterende og kendt domæne.

Domænenavnet

Næste element er herefter domænenavnet. Dette websites domænenavn er henrik-bondtofte.

ccTLD eller TLD

Slutteligt mangler ccTLD eller TLD. Et ccTLD er et Country Code Top Level Domain. Det vil sige et domæne, der er målrettet et specifikt land – eksempelvis Danmark med .dk.

Generiske top level-domæner, som i populær tale blot kaldes TLD, er ikke målrettet et land. Eksempler på dette kunne være .com eller .net.

Eksempel: Følgende er den komplette URL for dette website: https://www.henrik-bondtofte.dk/

Opdeling af disse elementer vil se ud således:
https:// (protokol) www (subdomæne) henrik-bondtofte (domænenavn) .dk (ccTLD)

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er URL en forkortelse for?
URL er en forkortelse af  Uniform Ressource Locator, der på dansk bedst kan oversættes til en enhedsressourcefinder.

Hvad er en URL?
En URL er en stedfortræder for IP-adresser, der er svære at huske. En URL kan indeholde flere informationer end en IP-adresse og kan blandt andet fortælle noget om det, man kan forvente at finde på adressen.

Hvad består en URL af?
En URL står af en protokol, eksempelvis https://, et subdomæne, eksempelvis www, et domænenavn, eksempelvis henrik-bondtofte og et TLD, eksempelvis .dk eller .com.