I januar 2022, udgav Google en video under deres #AskGoogleBot-serie på YouTube, hvor John Mueller behandlede emnet større URL-ændringer, med særligt fokus på komplet migration. Her bekræftede han det faktum, at det er en stor opgave for Googlebot at forstå, følge og genindeksere et website, hvor hele strukturen skal ændres, uanset hvor lille denne ændring så end måtte være.

Hver gang en URL ændres, skal der oprettes en viderestilling til den nye web-adresse, som skal overtage data fra den gamle. På den måde, kan Googlebot finde frem til den nye URL-adresse og lade denne overtage for den tidligere.

Denne viderestilling,  sikrer man med en 301 omdirigering, som er kendetegnet, som en permanent omdirigering. Ved en 301 omdirigering viser man ikke blot Google hvor den nye adresse findes, man sikrer også at Googlebot overfører data fra den gamle URL. Denne proces er tidskrævende og medfører fluktuationer for ens website i søgeresultaterne.

Hvorfor er det en større proces for Google?

Google lagrer hver eneste URL som den opfanger, som en enkelt adresse i deres indeks. Hver enkelt URL lagres på sideniveau, altså en pr. side basis, – hvilket betyder, at når en URL ændres, skal data fra den pågældende URL videresendes.

Alle sidens signaler, links, indhold og yderligere information, som Google har om den pågældende URL, skal videresendes og dette kan være en kompliceret proces.

Netop derfor, stiller Google en masse dokumentation til rådighed, når du skal til at migrere et website. Du kan finde Googles omfattende dokumentation omkring sideskift på følgende adresse.

Den mindste ændring, er en komplet ændring

I videoen bekræfter John Mueller desuden, at den mindste ændring, så som tilføjelse af en skråstreg til en URL-adresse, er nok til at hele adressen skal indekseres igen. Det samme er tilfældet hvis man skifter protokol, eksempelvis fra http til https eller subdomæne, så som tilføjelse af www til alle URL-adresser, eller fjernelse af www.

Det er med andre ord, ikke en mindre operation at tilføje en skråstreg til slutningen af ens URL eller at fjerne den for den sags skyld. Det betyder nemlig at alle URL-adresser på et website, skal gen indekseres og alle signaler skal sendes igennem og bearbejdes.

Hvad der kan virke som en mindre ændring, påvirker altså alle adresser på hele websitet, og er en lige så stor ændring, som hvis du lavede en helt ny URL-struktur.

Det betyder altså, at du skal overveje den slags ændringer nøje, særligt hvis du har et meget stort website. Det kan tage rigtigt lang tid, før det er på samme niveau, som inden ændringerne. Jo større websitet er, desto længere tid tager det at få sendt alle informationerne videre og genetableret sin tilstedeværelse.

Overordnede gode råd ift. migration fra Google

Opdel migrationen i mindre skridt

Google anbefaler indledningsvist, kun at flytte en del af websitet, for at teste effekten på trafik og indeksering. Herefter kan du flytte resten af websitet, når du har verificeret, at alt fungerer som det skal. Denne del kan også gøres i bidder, i stedet for et helt skifte på en gang. I min optik, bør denne proces deles op, når der er tale om meget store og komplekse websites.

Time din migration, til et tidspunkt med lav trafik, hvis muligt

Hvis du har sæsonudsving eller store ændringer i din trafik på visse dage, giver det rigtig god mening, at lave migrationen på netop disse tidspunkter. Dette sikrer mindst mulig negativ indvirkning, hvis noget skulle vise sig ikke fungere som ønsket, og samtidig giver også Googlebot mere plads (båndbredde) til at opdatere sit indeks.

Forvent midlertidige fluktationer i websitet rankings under flytningen

Ved alle større ændringer på et website, kan du forvente at opleve fluktation i dine placeringer i søgeresultaterne mens Google gencrawler og genindekserer dit website.

Googles vurderinger af,  hvor lang tid dette tager at flytte websider på denne måde, er et par uger for et medium størrelse website, og større sider kan tage meget længere tid, afhængigt af datamængden og komplikationer undervejs. Hastigheden hvormed Googlebot og Googles systemer opdager og procederer flyttede URLs, afhænger primært af antallet af URLs og din servers hastighed.

Brug af sitemaps kan forøge hastigheden, hvorigennem Googlebot finder frem til de nye adresser.

Googles anbefalinger oven for, skal betragtes som overordnede, men giver et godt billede af de simple retningslinjer.

Personligt, har jeg gennem årene, selv været inde over rigtigt mange migrationer og nedenstående er min normale proces:

Fase 1: Før lancering

 •   Crawl af website
 •   Mapping af alle gamle URLs
 •   Mapping af alle nye URLs
 •   Komplet match-fil for 301 redirects
 •   Udarbejdelse af sitemap (hvis nødvendigt)
 •   Benchmark af nuværende rankings for de vigtigste søgeord (25-50 søgeord)
 •   Benchmark af nuværende user engagement data, herunder sessioner, bounce rate, konverteringer, sessionsvarighed, antal sider pr. session
 •   Linkanalyse for kortlægning af de mest autoritære indgående links
 •   Registrering af evt. nyt domæne i Google Analytics og Search Console
 •   Nuværende indekseringsstatus
 •   Gennemgang af http statuskoder
 •   Gennemgang af potentielle DC problematikker

Fase 2: Under lancering

 •   Tilrettelæggelse af publiceringstidspunkt
 •   Overvågning i forbindelse med lancering

Fase 3: Efter lancering

 •   Nyt crawl af website
 •   Gennemgang af redirects fra fase 1 (match fil)
 •   Gennemgang af indekseringsstatus sammenlignet med fase 1
 •   Benchmark af nuværende rankings
 •   Tjek af sitemap implementering
 •   Gennemgang af http statuskoder
 •   Tjek af evt. overgang til https
 •   Gennemgang af linkanalyse fra fase 1 for at sikre værdien af disse
 •   Gennemgang af potentielle DC-problematikker

Hvis du følger ovenstående punkter, burde du kunne gennemføre en succesfuld migration. Føler du dig stadig usikker, kan du altid udbede dig min assistance gennem kontakt boksen nedenfor.

Husk samtidig på, at enhver større ændring, vil have indflydelse på dit websites synlighed. Selvom en omdirigering kun skal gælde i en begrænset periode, skal der altid være en god og velovervejet beslutning bag en sådan ændring.