Resultatsider der strækker over mere end en enkelt side kaldes i fagtermer sidenummereringsresultater, sideinddelt indhold eller pagineringssider. Sidenummereringsresultater er best practice opdeling af sider, der indeholder for mange elementer, til at de kan vises på en enkelt side.

Best practice

Brugere bryder sig som udgangspunkt ikke om at blive præsenteret for alt for mange produkter eller artikler på en enkelt side. Herudover kan mange produkter på en enkelt side også gøre den pågældende side markant langsommere, hvis der ikke benyttes Lazyload til at hente billeder ned. Slutteligt skal man ikke glemme, at Google anbefaler, at man maksimalt har 350 links på en enkelt side.

Det kan godt være det lyder af mange links, men på eksempelvis en stor shop, med en fyldestgørende navigation, kommer man lynhurtigt op på 100 interne links – som ren navigation. Viser man herudover sidebarlinks, footerlinks mv. løber det hurtigt, særligt hvis man også gerne vil vise 200-300 produkter, på selvsamme side.

Der er med andre ord mange årsager til, at pagineringssider er best practice. Selvom en teknik er best practice, betyder det dog på ingen måder, at den ikke kan forvolde problemer og det ser jeg alt for ofte ske med netop denne type af sider.

Hvilke problemer kan sidenummeringsresultater give?
I princippet er sidenummereringsresultater duplikerede versioner, af den primære side, som listen startes fra. Brødtekst samt sidetitel og meta-beskrivelse vil i langt de fleste tilfælde være rene dupletter.

At de dynamiske elementer skiftes ud (produkter eller artikler), er ikke nok til at gøre siden unik, hvilket betyder, at den af en søgemaskine ses som en ren duplet.

Har du mange sidenummereringsresultater på dit website, kan store dele af dit website bestå af disse sider og netop ratio af unikt indhold kontra boilerplate indhold og duplikeret indhold er noget Google kigger på, når de skal vurdere et websites performance.

Sådan løste man pagineringsproblemer førhen
Før Google kom os til undsætning med tagget rel=”next” og rel=”prev”, var man nødt til at prøve at gøre pagineringssider unikke, eksempelvis ved at tilføje side 1 ud af 5 i både sidetitel og brødtekst på første side i pagineringsrækken. Siderne bød dog stadig ikke på noget unikt som sådan og derfor blev denne øvelse ofte akkompagneret af et canonical tag der pegede på første side i pagineringsrækken. Dette sikrede, at Google kunne se og crawle de artikler/produkter der blev vist på siderne, uden at de indekserede dem.

Udfordringen med canonical tag er, at det kun er en vejledning til Google, det er ikke et direktiv. Du kan dermed ikke være sikker på, at Google vælger at lytte til dit canonical-tag og sider der ikke burde dukke op i indekset, kan gøre det.

Rel=”Next” og Rel=”Prev”
I 2011 kom Google med en ny og forbedret løsning til alle de desperate webmasters der havde udfordringer med pagineringssider, løsningen hed rel=”next” og rel=”prev”.

De to tags indikerer forholdet mellem URLer i en nummeret serie, altså pagineringssider. Tagget konsoliderer alle indekseringsegenskaber, så som indgående links og samler værdien i en sammenfattet lang kæde i stedet for opdelte elementer. Det betyder en stærkere og mere synlig kæde.

Hvordan bruger man rel=”next” og rel=”prev”?
Implementering er både nem og enkel og rigtig mange CMS har efterhånden fået taget disse tags implementeret som en defaultløsning.

Er det ikke implementeret i dit system og kører du med pagineringssider, bør du absolut få det implementeret enten ved selv at tagge op eller ved at benytte et plugin (dem findes der mange af).

Sådan skal du tagge dine elementer

Første side i pagineringsrækken (indekssiden)

<link rel="next" href="http://www.domaene.dk/artikler&side=2” />

Fra den første side peges der på side to I rækken og ingen “prev”, da der ikke findes en side før den primære.

På pagineringsside nummer to skal der linkes tilbage til forrige side og til næste side i rækken og sådan fortsætter det.

<link rel="prev" href="http://www.domaende.dk/artikler” />

<link rel="next" href="http://www.domaende.dk/artikler&side=3” />

Du skal naturligvis indsætte din egen URL-struktur i ovenstående, der blot er et eksempel.