Der er efterhånden gået lidt sport i at splejse om fællesartikler på større medier, hvor flere virksomheder går sammen og laver en fælles historie og hvor alle får et link. Det gør det muligt at komme bredere ud på flere medier, til en lavere pris, men hvor stor værdi har et link fra en artikel, der også linker til mange andre websites?

PageRank

Der er dem der tror at PageRank er et uddødt fænomen, det passer naturligvis ikke, PageRank er grundmotoren for hele Googles algoritme og var årsagen til Googles succes og senere hen markedsdominans.

Google lukkede for efterhånden en del år siden ned for den visuelle PageRank-bar, som man kunne installere i forskellige browsere. Årsagen til nedlukningen, var at Google ikke ønskede at webmastere fokuserede for meget på denne enkeltstående værdi.

Hvad er PageRank?

I al sin enkelthed en formel der påsætter numeriske værdier til hyperlinks for på denne måde at måle en sides relative popularitet. Med andre ord er PageRank en popularitetsalgoritme baseret på henvisningsanalyser.

PageRank akkumuleres på alle sider på et website, som Google har adgang til, og ikke på domæneniveau, som mange fejlagtigt tror. PageRank kaldes derfor også for popularitet og det er i større grad, dette begreb vi bruger om værdien den dag i dag. Udover popularitet, kan et link overføre to andre værdier, troværdighed og relevans, men mere om dette senere i denne artikel.

Hvor meget PageRank kan flyde videre til den side der linkes til?

PageRank konceptet er opbygget således, at en side ikke kan give fuld værdi (PageRank) videre til en anden side, derfor kan der maksimalt set overføres værdi, svarende til 85% af sidens værdi.

Det er samtidig vigtigt at slå fast, at man IKKE mister værdien på de 85%, det er bare den mængde værdi man har tilgængelig til at dele ud af, men det trækkes altså ikke fra sidens egen værdi. Dette er en meget udpræget misforståelse! Hvis dette var tilfældet, ville det alle dage, kunne betale sig aldrig at linke ud og så var det i realiteten slut med Internettet J

Værdien deles ud på antallet af links

Hvor meget værdi, et enkelt link kan overføre fra en given side, afhænger af hvor mange andre links der er på samme side, foruden navigationselementer.

Lad os for eksemplets skyld sige, at vi har en side, der har en PageRank på 5, det skal med det samme siges, at PageRank ikke normalt regnes i en 10 skala, men i en tusindeskala, vi kan derfor også vælge at kalde værdien for 5000.

Vi har derfor en side med en værdi tilgængelig på 5, 15% af denne værdi, er reserveret og kan ikke deles ud, det betyder vi har en værdi på den pågældende side, på 4.25 der kan deles ud af.

Har vi 10 links på den pågældende side, bliver der således tildelt hvert af disse links 0,425 PageRank. Forefindes der 20 links på en side, vil værdien være nede på 0,2125.

Som det kan ses, bliver værdien væsentligt forringet, nu flere der linkes til. Kunne man i stedet få hele artiklen for sig selv, ville værdien af linket være på 85% af den pågældende sides popularitet.

Er det så en dum idé at få links fra artikler med mange andre links?

Ikke nødvendigvis, for der er mange andre værdier at tage højde for, popularitet (PageRank) er kun en enkelt værdi, som et link kan overføre, det er den værdi, der har størst effekt på overordnede placeringer for et website.

Et link kan også forøge relevansen, af den side der linkes til, hvis emnet er sammenligneligt, med det der skrives om på siden der linker, derfor kan den landingsside der linkes til, forøge sin relevans og dermed blive placeret højere i søgeresultaterne. Relevansniveauet sænkes ikke, fordi der er mange udgående links, på den side, ens link er placeret.

Et link kan også overføre troværdighed, er det stærkt og autoritært website, med mange links fra offentlige instanser overfører det en stor mængde troværdighed også.

Det store spørgsmål, man må stille sig selv, er som i så mange andre henseender, om værdien af linket overstiger den pris, der skal betales for det. Linkes der eksempelvis til 19 andre websites, foruden ens eget, deles den vigtigste værdi, populariteten, over de 20 links og det skal naturligvis afspejles i prisen, noget det desværre sjældent gør.