Det kan i mange tilfælde være bekvemt at gøre sig brug af relative stier, men relative stier kan give en lang række SEO-tekniske problematikker, og de udgør derfor en risiko for dig og dit website. At løbe en risiko i forbindelse med dit websites SEO-helbred er aldrig en optimal løsning og bør så vidt muligt altid undgås.

Hvad er en absolut URL?

En absolut URL defineres ved at indeholde hele webadressen på den side, der linkes til, inklusive domænenavnet, mappe, HTTP eller HTTPS mv.

En relativ URL indeholder blot stien til destinationen uden at indeholde domænenavnet. Her forventes det altså, at webbrowseren forstår, at når der linkes uden domæne, er det samme domæne, der linkes til.

Absolutte eller relative URLs?

Absolutte eller relative URLs?

Hvorfor bruger man relative stier?

Rigtig mange webudviklere gør brug af relative stier, når de opbygger websites. Dette sker som ofte, fordi udviklingen ikke foregår på det primære domæne, og at det derfor gør det meget nemmere at flytte websitet over på det primære domæne efterfølgende.

Andre udviklere bibeholder denne struktur, fordi de ofte henter websitet ned på en testserver og laver ændringer her. Det kan også være at al udvikling foretages på det eksterne testwebsite, inden det sendes til live-websitet. Der kan altså, fra et udviklingsmæssigt synspunkt, være en del fordele ved at køre med relative stier i stedet for absolutte. Der findes dog ingen SEO-mæssige fordele, kun risikoer.

Relative URLs kan give massive duplicate content-problemer

Som du helt sikkert er bekendt med, er det meget vigtigt, at dit website kun svarer på én domæneversionering.

Dit website må ikke både kunne tilgås med www og uden www. Det må heller ikke svare på både HTTP og HTTPS. Der skal vælges en primær version, og alle andre versioneringer skal redirecte til den valgte versionering.

Har man ikke taget sine forbehold og sikret sig, at sit website svarer således, kan det betyde at Googlebot vælger at indeksere alle sider på websitet, i adskillige forskellige versioneringer.

Rammer Googlebot dit-domaene.dk og følger relative links, vil Googlebot fortsætte sit crawl og besøge alle sider på websitet, der linkes til og dermed indeksere disse.

Rammer Googlebot samme website, blot med ’www’ påsat, vil Googlebot, på grund af de relative URLs også kunne crawle og indeksere hele ”dette” website.

Samme historie kan herefter fortsætte med og uden HTTPS, som giver endnu flere muligheder for masseindeksering af duplikeret indhold. Har websitet 100 aktive sider, kan man pludselig stå med 400 indekserede sider.

Hvis der linkes til en enkelt URL på et testwebsite

Køres et webudviklingsmiljø med relative URLs, vil et enkelt eksternt link til en hvilken som helst side på udviklingswebsitet, gøre at hele websitet kan crawles og dermed indekseres, hvis der ikke på en eller anden måde er blokeret for crawling. Det sker oftere end sjældent, at udviklingshuse glemmer dette.

Benyttede man sig i stedet af absolutte URLs, ville det kun være den side, der blev linket til eksternt, der ville blive indekseret – alle andre links i testmiljøet ville pege eventuelle botter tilbage på live-websitet, da der linkes med absolutte URLs.

Relative kanoniske URLs

I nogle systemer benyttes der også relative URLs, når en kanonisk version defineres igennem rel=”canonical”. Dette kan ikke overraskende også give en lang række problemer med ekstra indeksering.

Kører websitet med eventuelle subdomæner, skal man være ekstra opmærksom på, at man ikke har en lang række forskellige URLs, der alle påpeger, at de er den korrekte kanoniske URL.

Selvom det kan være nemt og bekvemt at køre med relativer, er der ingen grund til at løbe denne unødvendige risiko. Sørg derfor for, at der kun arbejdes med absolutte URLs på dit website – det sparer dig for mange bekymringer og eventuelle problemer!