301 omdirigeringer er den korrekte måde hvormed man permanent viderestiller én URL til en anden. Signalet sendes til både brugernes klienter og søgemaskinerne som følger og behandler omdirigeringen, og som herefter overfører linkværdien fra den tidligere URL. Men i hvor lang tid, skal man lade en omdirigering stå, før end man kan fjerne den?

Det spørgsmål er der, for at sige det mildt, delte meninger om. Dette skyldes ikke mindst, at Google har leveret meget lidt information omkring emnet og kun i meget få tilfælde har udtalt sig omkring det. Udtalelserne handler skiftevis om enkelte omdirigeringer og omdirigeringer af hele websites, og derfor er der også skabt stor forvirring omkring den viden, der er på området, og selv folk der har arbejdet med SEO i flere år er uenige om, hvor lang tid en omdirigering bør stå.

De fleste udviklere, sætter et timestamp for, hvornår en omdirigering kan fjernes. Denne grænse sættes ofte til 6 eller 12 måneder, men præmissen for denne regel er, at både interne links og eksterne links er tilrettet – et essentielt element, som mange fuldstændigt overser. Dette fører til tab i synlighed og ikke optimal udnyttelse af de muligheder, man har som websiteejer.

Det er min påstand, at en 301 omdirigering skal stå for evigt, så længe der er eksterne eller interne links, pegende på den side der omdirigeres. I denne artikel, vil jeg argumentere for denne påstand, ud fra de få citater der findes på området, samt min egen erfaring med omdirigeringer af links.

Hvorfor vil udviklere så gerne fjerne 301 omdirigeringer?

Omdirigeringer sløver load-hastigheden af hver eneste side. For hver eneste bruger-agent, der rammer en side, skal alle omdirigeringer loades og er antallet højt og brugerne mange, kan dette i den grad påvirke serverens mulighed for at svare. Derfor vil de gerne løbende fjerne ældre omdirigeringer.

At tilføje flere tusinde enkeltstående omskrivninger vil lægge et enormt pres på en server, hvorimod en enkelt eller få generelle omskrivningsregler vil påvirke systemet langt mindre. Det er derfor fuldstændigt essentielt, at man laver sine omskrivninger på den intelligente måde og bruger omskrivningsregler.

De officielle udtalelser fra Google

Som nævnt har Google givet meget få informationer om, hvor lang tid en omdirigering bør blive stående. Samtidig er svarene både vævende og ikke fyldestgørende.

Herudover udtaler de sig på skift omkring flyt af hele domæner og omdirigeringer af enkelte sider. Disse udtalelser blandes sammen, og det giver naturligvis en række forskellige teorier, meninger og holdninger til emnet, især når den viden tilmed går fra mund til mund.

Nedenstående citater er de eneste Google har givet, hvor de konkret omtaler varigheden af 301 omdirigeringer: 

Theoretically, a 301 redirect is a permanent redirect, so theoretically you can keep that forever. Practically, that’s probably not that reasonable, that you can keep something like that forever… In practice, if we recognize this is a permanent redirect, we try to keep that in mind for the future as well. So if you’ve moved your site, and we have been able to recognize that your site has moved, which might take maybe a half a year, maybe a year or so, then at some point, you can take that redirect down. The thing to keep in mind there is that if there are still links to the old version of the URL, then chance are, we might show the old URL too, if you remove the 301 redirect. If you do make a site move, then you kind of have to follow the guide we set up, which also includes kinda of reaching out to make sure everyone is updating their links to the new version so that these old links don’t end up getting lost.John Mueller, Google (2015)
And if you notice after a year there’s still a lot of normal people being redirected, maybe you can figure out how they are reaching the old domain, is it like an important link you forgot to get updated on the web, is it just lots of people with bookmarks and you can’t really fix their own bookmarks, that’s kind of what I would aim for there, at least a year. John Mueller, Google (2016)

Googles officielle retningslinjer

Umiddelbart efter flytningen af websitet er påbegyndt, skal du prøve at opdatere så mange indgående links som muligt. Eksterne links: Prøv at kontakte de websites i den gemte liste over websites, der linker til dit nuværende indhold, og bede dem om at opdatere deres links til dit nye website.Googles officielle retningslinjer

Matt Cutts (2011): https://www.youtube.com/watch?v=r1lVPrYoBkA

Min fortolkning af Googles udtalelser

Det er min fortolkning af udtalelserne, at Google anerkender, at det kan være problematisk rent praktisk at have omdirigeringer liggende for evigt, men mellem linjerne antydes det også, at det måske er en god idé at lade dem stå.

Google, her personificeret ved John Mueller, anerkender også kun, at de prøver at huske de nye adresser. De lover det ikke og kan ikke med sikkerhed garantere det. Og er der interne eller eksterne links til en URL, som Google crawler, vil siden blive indekseret igen.

I både John Muellers udtalelse og i citatet fra de officielle retningslinjer antydes det kraftigt, at det er vigtigt, at du sørger for at alle webmastere opdaterer deres links til dit website, så de peger på de nye URLS – dette for at de gamle links ikke ender med at gå tabt.

Det er dog nemmere sagt end gjort, og drejer det sig om mange eksterne links, er det tvivlsomt, man kan få alle webmastere til at opdatere deres links. Er det ikke muligt at få opdateret sine eksterne links, må man altså lade 301 omdirigeringen stå!

Sider med eksterne links
Er der eksterne links, der peger ind på de sider, hvor omdirigeringen før var sat op, vil brugere, der klikker sig ind igennem det eksterne links, ramme ind i en fejlside. Det er ikke en god brugeroplevelse.

Det samme sker, når Googlebot crawler det eksterne website, der linker. Googlebot finder og følger linket og rammer nu ind i en fejlside. Google genindekserer herefter fejlsiden, fordi der er et eksternt link der peger på den og giver sin stemme til den pågældende URL.

Det betyder også, at den linkværdi, der kom igennem det eksterne link, nu tilhører den fejlside, som i sagens natur ikke kan anvende denne værdi til noget som helst. Omvendt ville vi gerne have den værdi ind på en side, der har brug for ekstern linkværdi, som i realiteten er alle dine aktive sider på dit website.

Google selv anbefaler, som tidligere anvist, at man kontakter webmastere, der har linket til ens website og beder dem om at opdatere linket, så det matcher den nye URL.

Husk også at opdatere interne links
Efter omdirigering til nye adresser er det helt essentielt, at man får tilpasset sine interne links, så de peger på den endelige destination frem for den gamle adresse, der nu omdirigeres. Tilpasser du ikke de interne links, vil det tage længere tid for brugeren at nå sin destination ved klik på linket.

Samtidig skaber man fejlsider i det sekund, man fjerner omdirigeringerne. Man spilder intern linkværdi på sider, der ikke længere eksisterer og som ikke har behov for tildeling af denne værdi.

De interne links kan opdateres lige så snart, at Googlebot har registreret og indekseret den nye adresse. Du kan principielt set også gøre det med det samme, men du sikrer at Googlebot hurtigere fanger 301 omdirigeringen hvis du venter.

Der er stor forskel på en komplet migrering til et nyt domæne eller enkelte omdirigeringer

Flytter du et helt website over til et nyt domæne og dermed omskriver alle URLs, er det vigtigt, at du lader dine omdirigeringer stå på det gamle domæne i en lang periode.

Redirects opdateres på sidebasis, og fra første adresse er registreret som værende omdirigeret, kan der gå lang tid, før den sidste adresse på websitet er det. Det afhænger alt sammen af, hvor ofte og hvor dybt Googlebot crawler dit website.

Der kan med andre ord gå alt fra 2 til 12 måneder, førend hele adresse-strukturen er opdateret i Googles indeks.

Omdirigeringer fra et domæne til et nyt, lægger kun belastning på den nye server, hvis man flytter den gamle installation med over på den nye server. Lader man den gamle installation ligge på den tidligere server, er der ikke nogen årsager til at fjerne omdirigeringerne på noget tidspunkt. Udgiften for at holde et domæne og hotel kørende er ikke stort, og tabet kan potentielt set blive meget større, hvis du går glip af gavnlige eksterne links. 

Hvilke omdirigeringer kan så fjernes og hvilke kan beholdes?

Følgende regler forklarer, ud fra forskellige typer af scenarier, hvornår du kan fjerne 301 omdirigeringer. Det er vigtigt, at man tager forbehold for det konkrete scenarie, frem for at bruge generelle regler, til alle typer af omdirigeringer.

301 omdirigering af sider med interne links

  • Efter omdirigering af intern adresse er sat op skal interne links opdateres, så de peger på den absolutte og endelige destination, fremfor at der linkes til den gamle adresse. 

301 omdirigering af sider med eksterne links

  • Få webmastere til at opdatere alle eksterne links, der peger på de URLs, du har omdirigeret.
  • Kan du ikke få opdateret alle links, og er det links af høj eller bare delvis høj kvalitet, bør du lade 301 omdirigeringen stå for evigt eller indtil links til siden forsvinder af andre årsager.

301 omdirigering af helt domæne

  • Lad domænet og hosting køre, hvis der er gode eksterne links pegende på dit gamle domæne, som du ikke kan få opdateret.
  • Fjern aldrig omdirigeringer. Der er ingen grund til at fjerne dem. Det påvirker ikke brugerne på dit nuværende website, da omdirigeringerne ligger på det gamle domæne og server.
  • Har du haft held med at få opdateret eksterne links, eller har du ingen, kan du fjerne omdirigeringer og droppe domænet den dag, hvor alle URLs er opdateret i Googles indeks og nu peger på det nye domæne. Dette kan du tjekke med kommandoen site:gammeltdomaene.dk
  • Flytter du filer mv. fra den gamle server, med over på den nye, bør du få opdateret eksterne og interne links, samt få indekseret det nye website, inden du fjerner omdirigeringerne.

301 Redirects sættes ikke kun op for Googles skyld

Slutteligt skal man også huske på, at der findes andre søgemaskiner end Google, og at links fra sociale medier med videre ikke selv crawler og opdaterer links. Har man derfor mange links fra bogmærkesider, sociale medier med videre vil denne trafik også gå tabt ved fjernelse af omdirigering. Derfor er det, også i forhold til det længere liv for dit content, vigtigt at dine omdirigeringer er korrekt opsat.