I Googles Search Console, er det muligt at se gennemsnitsplaceringer, for en given URL eller et søgeord. Nogle argumenterer for, at dette værktøj er det bedste du kan bruge til at holde øje med dine placeringer, mens andre argumenterer for det modsatte. Læs for og i mod i denne artikel.

Search Console er gennemsnitsplaceringer

Det er meget vigtigt at forstå, at de placeringer der vises for henholdsvis URLs eller søgeord i Search Console, er gennemsnitsplaceringer. Der er altså ikke tale om et direkte udtræk og vil således meget sjældent harmonere med den faktiske og nutidige placering.

Gennemsnitsplaceringen er baseret på alle registrerede positioner, for den periode, som datovælgeren er sat til. Har man derfor sat datovælgeren til 4 uger og har man haft en 10 placering i to uger og en 5 placering i en uge, vil Search Console vise gennemsnitsplaceringen 7.5.

Tjekker du derimod Googles søgeresultater, vil du finde at placeringen er på en femteplads.

Andre variabler der påvirker gennemsnitsplaceringen

Eftersom at Search Console er baseret på faktiske data, er der flere elementer, der spiller ind, når en given gennemsnitsplacering for et søgeord eller en URL udregnes. Disse elementer påvirker ikke andre almindelige placeringstjekkere, der søger at vise det neutrale resultat. Dette er hvad alle brugere, som udgangspunkt ser, første gang de søger efter et specifikt emne inden for en konkret niche.

Personliggjorte søgeresultater

Google personaliserer søgeresultater baseret på din historik, for at give dig resultater, der i større grad er tilpasset dig. I Search Console stammer data som sagt fra reelle besøgende og derfor er søgeordsplaceringerne stærkt påvirket af personaliseringer som Google giver de enkelte brugere.

En almindelig ranktracker ser på søgeresultaterne i en neutral tilstand, hvor placeringer ikke er påvirket af nogle af disse variabler. Det er det stikmodsatte når du bruger Search Console som placeringstjekker.

Placeringer i Search Console, er blandt andet påvirket af disse variabler:

  • Søgehistorik – Baseret på de søgninger brugeren foretager i Google.
  • Hjemmesidebesøg – Hvilke hjemmesider brugeren har besøgt igennem Googles søgeresultater eller igennem Googles Chrome browser.
  • Google konto – Er en bruger logget ind i Google mens de søger, er resultaterne stærkt påvirket af tidligere historik og interesse.
  • Hvor brugeren laver sin forespørgsel (lokale resultater, land, region, by)
  • Mobilplacering vs. Desktopplacering (Her kan være store forskelle)

Der er stor forskel på om du kigger på gennemsnitsplaceringen for et søgeord eller en URL, mere om dette neden for.

Gennemsnitsplacering for søgeord

Denne gennemsnitsplacering er baseret på et konkret søgeord eller søgefrase.

Overtager en ny side placeringen for et konkret søgeord, vil placeringen ofte påvirkes af dette, enten positivt eller negativt.

Problemet med at kigge på søgeord isoleret, er at det kan være, at du overser, at URLen skifter og at det nu måske, er en side, du slet ikke ønsker skal rangere, som Google har valgt, som den primære version for dit website.

Dette kan du nemt fikse, ved at implementere et canonical-tag. Det ændrer dog stadig ikke på, at du skal være opmærksom på skiftet, for at kunne håndtere det.

Det er langt om længe blevet muligt at se særskilt på mobile og desktop resultater og rankings i Search Console. Dette gør du ved at vælge enhed, under ”Performance”, vælg mobil for at isolere data udelukkende til mobile resultater eller omvendt, desktop eller tablet for den sags skyld.

En anden god filtrering at benytte, hvis man ønsker at bruge Search Console som placeringstjekker, at isolere data til det land, man opererer i. Har du et dansk website, bør du derfor vælge Danmark under lande, for at frafiltrere rankings fra udenlandske søgninger, som naturligvis har en markant lavere gennemsnitsplacering.

Viser kun 1000 resultater – Ubrugeligt for større websites

Uanset om du vælger forespørgsler eller sider er du begrænset af at Google Search Console kun viser dig 1000 resultater.

Dette kan være fint for mindre websites, men på større websites, går man glip af en masse data, da resultaterne er begrænset til de 1000 resultater – rangerer du på flere tusinde søgeord og søgefraser, har du dermed kun et stærkt begrænset indblik.

Gennemsnitsplacering for URLs

Det forholder sig helt anderledes, når vi kigger på gennemsnitsplacering for en URL og det bør selvfølgelig ikke komme som nogen overraskelse. For i modsætning til at kigge på et konkret søgeord, kigger vi her på en URL, der kan have mange søgeord og søgefraser.

En URL-ranking er derfor en gennemsnitsplacering, for den pågældende URLs, fordelt på alle de søgeord og søgefraser, som den pågældende URL rangerer på.

Dette er både Search Consoles store force, så vel som dets store mangel.

Hvad er en eksponering? Varierer alt efter om der ses på side- eller søgeordsniveau

Ifølge Google selv er en eksponering, når en URL dukker op i et søgeresultat for en bruger. Det betyder også, at har du et dobbelt resultat på en given søgning, vil der blive registreret to eksponeringer og ikke bare en enkelt, hvis der er tale om to forskellige URLs og man sorterer på sider og ikke søgeord.

Dette forekommer dog kun, når du kigger på sideniveau, her kan et resultat give mange eksponeringer, alt efter hvad der vises på resultatsiden. Eksempelvis knowledge graph kombineret med almindelige organiske resultater.

Ser du på rankings for et søgeord, tælles der kun en eksponering også selvom der dukker flere resultater frem fra samme side. Der er dermed en stor forskel på eksponeringer, alt efter om der trackers på søgeordsniveau eller sideniveau.

Samtidig opnås en eksponering blot resultatet vises på den side en bruger ser på, det er altså ikke en forudsætning af brugeren har fokus på resultatet eller scroller ned til det, så længe det er til stede på resultatsiden der vises, er der tale om en eksponering.

Du kan læse mere om hvordan Google håndterer eksponeringer her

Googles placeringer kan både være mere retvisende og mindre retvisende

Bruger du et almindeligt keyword tracker tool, tjekker du som regel placeringen på et givent tidspunkt, hver dag, hver anden dag ugentligt eller hvad du nu har sat din tracker til.

Hvis man kender lidt til Googles søgeresultater, ved man hvor ofte de skifter og hvordan at placeringer den dag i dag er langt mere dynamiske end tidligere. Det betyder også at du i løbet af en dag, kan blive præsenteret på mange forskellige placeringer i løbet af et døgn, men du måler kun på eksempelvis 24 timers interval, der kan have været foregået meget med en placering i mellemtiden.

Spørgsmålet er bare, hvad man skal bruge denne viden til, for dynamikken kan du ikke gøre så meget ved.

Udfordringer ved Search Console

  • Viser gennemsnitsplaceringer der er påvirket af personaliseringer
  • Viser gennemsnitsplaceringer der er påvirket af lokation

Så kan du bruge Search Console som placeringstjekker? Ja, det kan du godt, hvis du driver et mindre website, men der er fordele og ulemper.

Optimalt set, gør du ligesom Jeg gør, og gør brug af både en direkte SERP-søgeordstracker, så vel som Search Console, altså en kombination af begge værktøjer.