Push markedsføring

Push markedsføring kaldes også for interruption marketing og går i bund og grund ud på at skubbe et budskab, et produkt eller en service ud til en given målgruppe. Push markedsføring handler med andre ord om at skabe eller påvirke et købsbehov hos forbrugere.

Push markedsføring er derfor alle former for markedsføring, hvor en bruger ikke selv aktivt efterspørger annonceringen modsat pull markedsføring hvor brugerne selv efterspørger eller forespørger på marketing.

Stort set al klassisk markedsføring går derfor under betegnelsen push markedsføring, hvor virksomheder prøver at pådutte en bruger at købe eller blive interesseret i en service, et produkt eller måske blot et brand.

Eksempler på klassiske push markedsføringskanaler er TV-reklamer, busreklamer, annoncering i medier og dagblade, radioreklamer, samt plakater og flyers.

Inden for det digitale findes der også flere former for push markedsføring. De fleste af disse kanaler afregnes igennem CPM afregning, PPC eller CPA. Både Google og Bing tilbyder push markedsføring igennem deres annonceringsværktøjer, her kan man både lave push markedsføring igennem visuelle bannere så vel som tekstannoncer der vises på strategisk udvalgte medier.

Push markedsføring er en helt essentiel marketingform, til når man skal gøre en målgruppe opmærksom på et produkt eller en ydelse, som de ikke allerede kender til. Push marketing bruges til at skabe opmærksomhed og derigennem efterspørgsel.

Skal du eksempelvis have mange kunder igennem søgemaskiner, er det nødvendigt at der først er en efterspørgsel. Findes der ingen efterspørgsel, er der ingen der vil forespørge på produktet eller servicen i søgemaskinerne og derfor er det nytteløst at rangere højt på produktet eller ydelsen. Igangsættes push marketing initiativer, vil der kunne skabes efterspørgsel i søgeresultaterne.