CPM – Cost Per Mille

CPM står for ”Cost Per Mille” eller ”Cost Per Thousand”, hvor M er romertallet for 1.000, hvilket også kommer til udtryk igennem ordet, mille, der betyder 1000.

CPM bliver oftest benyttet i forbindelse med køb og salg af annoncer på Internettet. CPM er en visningsafregning, der fortæller noget om hvor meget tusinde visninger af en annonce koster. CPM dækker dermed ene og alene over visninger og har ikke noget med klik at gøre.

CPM bliver derfor også oftest benyttet i branding kampagner eller i oplysningskampagner, hvor det er vigtigt at få vist sin annonce til så mange som muligt, inden for ens målgruppe.

For bare få år siden, var CPM en af de mest benyttede afregningsformer for annoncering, men dag i dag har afregningsformerne CPC og CPA fået en højere status, da man her målretter ud fra resultater. Klik på annoncer eller kost per køb er variabler, der som ofte er mere forretningskritiske end antallet af visninger der kan opnås.

Det ændrer dog ikke på, at CPM stadig er en rigtig god metode til at opnå visninger af annoncer. Det kan være markant billigere at køre CPM annoncer, hvis ønsket er mange visninger, kontra at køre CPC eller CPA.

Om du skal gøre brug af CPM som bydeform, afhænger derfor 100% af hvad formålet med annonceringen er.

Nemt at budgettere på antal visninger

En af fordelene ved CPM er, at det er nemt at styre og regne ud, hvor mange annoncekroner du skal bruge i din kampagne. Har du et behov for at 200.000 ser din annoncer, og har annoncen en CPM på 70 kr. betyder det, at din kampagneudgift vil komme til at se ud således:

70 x 200.000 / 1000 = 14.000 kr.

Ulempen ved CPM

Det kan være sværere at identificere hvor mange der har set din annonce og senere handlet på baggrund af denne. Har du et website, der tager imod betalinger, kan det derfor være svært at lokalisere hvorvidt brugeren der har lagt en ordre, har været influeret af en CPM-annonce inden købet.

Det er ikke givet, at en bruger klikker på annoncen for at nå dit websted. Særligt i branding- og oplysningskampagner skal en annonce ofte vises flere gange til en bruger, før den vækker interesse. Annoncen kan dog bidrage til, at brugeren vælger at klikke eksempelvis en søgeannonce eller et organisk resultat i Google på baggrund af at din annonce latent har påvirket vedkommendes underbevidsthed. Brugeren kan derfor være ubevidst ekstra motiveret, når dit resultat dukker op som en mulighed blandt mange andre.

Ofte stillede spørgsmål: CPM

Hvad er CPM?

CPM står for ordene ”Cost Per Mille” eller ”Cost Per Thousand”, hvor M er romertallet for 1.000. CPM er et begreb, der oftest benyttes i forbindelse med køb og salg af online annoncer. CPM er en visningsafregning, der fortæller, hvor meget et tusinde visninger af en annonce koster.

Hvornår skal man bruge CPM?

Om du skal bruge CPM i din markedsføringsstrategi afhænger af, hvad formålet med din annoncering er. Det kan være svært at identificere, hvor mange af dine annoncevisninger, der har ført til salg. Annoncer kan påvirke forbrugeren bevidst eller ubevidst. Sørg derfor altid for at overveje dine markedsføringsstrategier nøje.

Hvordan udregnes CPM?

CPM er en visningsafregning, der viser, hvor meget en annonce koster, pr tusinde visninger. CPM dækker kun over antallet af visninger og har ikke noget med antal klik at gøre. Fordelene ved CPM er, at det er nemt at regne ud, hvor mange annoncekroner du skal bruge i din kampagne. Har du et behov for 200.000 visninger af din annonce, og har annoncen en CPM på 70 kr. betyder det, at din kampagneudgift vil komme til at se ud således: 70 x 200.000 / 1000 = 14.000 kr.