CPA – Cost Per Action

CPA står for Cost Per Action og PPA står for Pay Per Acquisition, to forskellige begreber for én og samme ting. CPA er dog uden sammenligning den mest brugte definition.

Handlingerne i en CPA-aftale relaterer direkte til en form for konvertering, hvorigennem direkte salg eller registreringer er de mest udbredte former. Der kan være tale om downloads af en whitepaper, et direkte køb, tilmelding til et nyhedsbrev, udfyldelse af en kontaktformular eller en hvilken som helst anden handling, der kan påsættes en monetær værdi.

CPA / PPA = Cost Per Action / Pay Per Acquisition

CPA / PPA = Cost Per Action / Pay Per Acquisition

Betal kun for udførte handlinger

Der betales med andre ord kun hvis en bruger foretager en handling, modsat CPC hvor der betales for hvert klik, uagtet om brugeren foretager en handling eller ej.

Ved CPC betaler man per klik, mens man med CPA, betaler per handling. Ikke overraskende er CPA ofte mere rentabelt for indkøberen, mens CPC som ofte er mere rentabel for udbyder, da de får betaling uagtet om der foretages en handling eller ej.

Affiliate-marketing er primært baseret på CPA

I affiliate-marketing opererer man som oftest ud fra CPA-værdier for at tiltrække gode annoncører, jo bedre aftale man udbyder, des større chance er der for at mange affiliates tiltrækkes af tilbuddet og dermed kan man få markedsført sit produkt eller sin ydelse bredere og bedre.

Hvordan udregnes en CPA?

Hvordan en CPA udregnes beror udelukkende på et enkelt element, fortjenesten ved den pågældende handling. Er en konvertering eksempelvis 200 kr. værd, kunne en meget fair CPA-værdi være 100 kr. Det betyder, at annoncør og medie deler fortjenesten.

Sådan fungerer CPA-annoncering i praksis

En bruger går igennem et medie og ser en banner-annonce for din ydelse eller dit produkt, brugeren klikker på banneret og vælger at foretage et køb.

Du, som aftaleudbyder, modtager nu ordren og mediet bliver informeret om, at en bruger har gennemført en transaktion, og at de nu har optjent 100 kr. i provision. Herefter skal mediet betales 100 kr. og 100 kr. er samtidig tjent til annoncøren.

Ofte stillede spørgsmål: CPA

Hvad er CPA – Cost Per Action?

CPA: Cost per Action, eller PPA: Pay per Acquistion er bruger-handlinger der relaterer direkte til en konvertering, der afspejler direkte salg eller registreringer, som de mest udbredte former. Eksempler her på er køb af et produkt, tilmelding af et nyhedsbrev, udfyldning af en kontaktformular, eller en anden form for handling, der kan påsættes en monetær værdi.

Hvordan udregnes CPA?

CPA udregnes på et enkelt element, altså fortjenesten ved en specifik handling. Er en konvertering eksempelvis 200 DKK værd, kunne en CPA-værdi anslås til at være 100 DKK, i et eksempel, hvor annoncøren og et givent medie deler fortjenesten.

Hvordan fungerer CPA-annoncering?

Hvis en bruger klikker på en annonce i et søgeresultat og gennemfører et køb eller tilmelder sig din ydelse. Fortjenesten deles ofte mellem annoncøren og udbyderen af mediet, hvorpå der annonceres.