Der er for tiden en stor mængde falske webshops at finde i Google’s søgeresultater, primært på tøjmarkedet, hvor svindlerne prøver at sælge dig eksklusive mærker som Canada Goose, Moncler, Ralph Lauren, Mulberry mv. til stærkt nedsatte priser. Det skader for det første de danske butikker som prøver at sælge originale varer til de danske forbrugere, men i den grad også forbrugerne, som kommer til at vente forgæves på deres julepakker eller modtager en billig kopi.

De mange falske webshops og webshops der sælger falske varer, har fundet vej til de danske søgeresultater i slutningen af november, og der kan vist ikke være nogen tvivl om at det er grundet julen, at de dukker frem netop nu. Mange mennesker vælger at shoppe deres juleindkøb på Internettet, og det er især de lidt mere eksklusive mærker der bliver søgt efter, da disse ofte kan findes lidt billigere på Internettet end i de fysiske butikker. Samtidig er juletiden en periode, hvor vi som forbrugere er lidt mere stressede og derfor mindre opmærksomme, og det udnytter de IT-kriminelle.

Som forbruger risikerer du både en lang næse, når din pakke ikke når frem, men du risikerer også at dine kortoplysninger bliver benyttet til anden IT-kriminalitet. Det betyder også at penge der til dels skulle have været endt i den danske statskasse, forsvinder ud af landet.

Eksempel på falsk webshop:

Hvordan spotter jeg de falske webshops?

Hvis du er bare en smule kritisk, er der masser af faresignaler der springer i øjnene. Her er et par tips til hvad du bør kigge på:

  • Siderne er som oftest skrevet på utrolig dårligt dansk, og det er ret tydeligt at siderne er blevet oversat ved hjælp af et automatisk oversættelsesværktøj.

Eksempel: ”I 1968 Moncler jakker og tøj var blevet så indflydelsesrige og avancerede i deres design, som de blev bedt om at levere den franske Vinter OL-hold med tøj og udstyr. Oprindeligt Moncler kun fremstilles dobbelt ned jakker.”

  • Hvis du kigger efter ejerinformationer på siderne, finder du ingenting. Nogle af siderne har en kontaktside, men telefonnumre, CVR-numre og adresse skal du lede længe efter.
  • Priserne på produkterne er uforholdsmæssigt lave, og der bliver ofte lovet rabatter på op til 70% af den normale salgspris – du kan sågar købe dig en helt ny Canada Goose jakke for omkring 1.200 danske kr. Vær meget kritisk når det kommer til pris. Lyder det for godt til at være sandt, er det det formegentligt også.
  • Stort set alle domænerne er .com, men dk, danish, dansk, danmark, denmark indgår ofte i URL, kombineret med det produkt der sælges, eks. canadagoosedk.com.
  • Er du i tvivl om der er tale om et rigtigt site eller et falskt, så prøv at besøge denne side og indtast URL (websitets adresse). Her får du de officielle ejeroplysninger på domænet. Er de ikke danske, så lad være med at prøve at bestille, især hvis andre af de ovenstående faresignaler gør sig gældende.

Hvem ejer siderne?

Hvis man tjekker domæneinformationerne på de forskellige webshops, finder man at de fleste er registreret af kinesere, men en del er også amerikanske. På .com-domæner er det netop muligt at bruge falske registrantoplysninger, og et hurtigt tjek af adresser og registrantnavne viste da også at dette er tilfældet.

Eksempel på resultater, du IKKE skal klikke på

Hvordan bærer de sig ad?

Svindlerne benytter sig af såkaldt Blackhat-SEO også kendt som spam, til at manipulere kraftigt med søgeresultaterne. Teknikkerne de bruger er masse indkøb af links (anbefalinger), spam-kommentarer på blogs og artikelmarkedsføring. Derudover bliver der benyttet en ekstrem mængde exact match-ankertekster (teksten der er markeret som link), på de ord der arbejdes på.

Selvom disse teknikker virker her og nu, bliver de ikke ved med at gøre det, men det er bagmændene som sådan også ligeglade med. De kan nemlig nå at tjene millioner af kroner i den begrænsede tid de ligger i søgeresultaterne. En klassisk blackhat tilgang, hvor man satser på kortvarige men voldsomme resultater i en stærkt begrænset periode. Denne manøvre udføres blot om og om igen på forskellige markeder, produkter og lignende.

Linktilgang

Nedenstående billede illustrerer tilstrømningen af indgående links på en af de omtalte webshops. Som det ses er projektet startet op primo november, og tager så voldsomt til i december. Da bagmændene ved at det kun er et spørgsmål om tid før de ryger ud af indeks igen, starter de ikke for tidligt, men prøver at ramme december måned meget præcist, hvilket jo desværre er lykkedes dem ganske godt.