Ankertekster er vigtige for både brugere og søgemaskiner. De bruges til at navigere internt på dit website og til at linke til andre hjemmesider. Når du linker til en anden hjemmeside fra din egen hjemmeside, skal ankerteksten fortælle brugeren og søgemaskinerne, hvad de kan forvente at finde på den pågældende side. Søgemaskiner bruger denne information til at vurdere og forstå, hvad en side handler om. I denne artikel vil jeg gennemgå de forskellige typer af ankertekster samt deres fordele og ulemper.

Exact match-ankertekst
Exact match-ankertekster er ankertekster, der indeholder det præcise søgeord for den side, der linkes til.
Eksempelvis er der tale om en exact match-ankertekst, hvis jeg linker til min presse- side med ordet “presse”, som også min presseside hedder.

Hed min presseside i stedet “presseside”, var der kun tale om en exact match-ankertekst, hvis der blev linket med ordet “presseside”. Hvis der linkes med ordet “presse”, og siden rent faktisk hedder “presseside”, så er der ikke længere tale om en exact match-ankertekst.

Partial match-ankertekst
Særligt, når man arbejder med linkbuilding fra eksterne sider, er det meget vigtigt, at man bruger phrasematches og partial match-ankertekster. Der er dog også rigtig god ræson i at bruge dem i den interne linkbuilding.

Gennem brugen af partial matches kan man få tilføjet en lang række relevante eller supplerende ord i sine ankertekster – noget, som kan være med til at gøre siden mere synlig på lige netop det, der inkluderes sammen med det primære søgeord.

Hvis vi fortsætter med eksemplet fra før, hvor exact match-varianten hed “presse”, så kunne en partial match-ankertekst lyde som følger: “Læs alle mine udtalelser til pressen omkring online marketing på min presseside”.

I ovenstående eksempel får vi flere relevante ord med i ankerteksten, som bekræfter Google i, hvad siden handler om. Vi får ordet “presse” med, vi får “udtalelser” med og vigtigst af alt, så får vi også “online marketing” med.

Ved at inkludere netop dette i min partial ankertekst øger jeg chancen for en god placering på søgefraser som “udtalelser presse online marketing”, “presseudtalelser online marketing” og “presseside online marketing”.

Vi kan altså igennem partial matches øge relevansen af den side, vi linker til, på de ord og sætninger, som vi indsætter i vores ankertekst rundt omkring det primære søgeord. Du er nok bekendt med, at det er yderst sjældent, at en enkelt side kun har et enkelt søgeord som indgangsvinkel.

Dette er en af metoderne til at øge antallet af indgangsvinkler. Det bør dog naturligvis støttes op af brødtekst og sidetitel på den side, der linkes til.

Branded ankertekster
Branded ankertekster bruges ikke internt på et website, medmindre man måske linker til forsiden. Her vil det dog være mere normalt og langt mere udbredt, at man bruger ordet “forside”, når man linker her til, men det er i disse tilfælde, at det nogle gange kan give mening at lave branded ankertekster internt på et website.

En branded ankertekst er en ankertekst, hvor websitets navn indgår. For bt.dk vil en branded ankertekst derfor eksempelvis være “BT” eller “BT.dk”. Branded ankertekster er derimod den type ankertekster, man oftest modtager, når folk helt naturligt linker til ens eget site fra et andet website (et eksternt website).

Nøgne links (URL-links)
Nøgne links er links uden ankertekst, men det er en sandhed med modifikationer, for der er rent faktisk en ankertekst – den er bare ikke sigende for læseren. Et nøgent link er blot linket i dets rene form, eksempelvis wwww.henrik-bondtofte.dk. Denne type links ser man ofte, når et website linker til et andet, men det er meget sjældent, man bruger denne type ankertekster i de interne links på ens eget websites.

Nøgne links fortæller intet om, hvad man kan forvente at finde på siden, der linkes til, udover det der forklares i URL-folder-strukturen, der kun i nogle tilfælde er dækkende for, hvad en side omhandler.
Du bør derfor ikke bruge denne slags ankertekster internt på dit website.

Generiske ankertekster
Generiske ankertekster er ord eller sætninger, som bruges til at fange brugeren og få dem til at klikke, ofte med en opfordring. Et eksempel kunne være “Klik her” eller “Klik her for at gå til den omtalte side”.

Generiske ankertekster kan fungere rigtigt godt for brugere, da de typisk er integreret direkte i et stykke tekstindhold, hvor brugeren falder over dem naturligt. Den rene opfordring til at klikke fanger mange brugere, men det fortæller intet om indholdet på den side, der linkes til.

For en bruger kan det i mange tilfælde give sig selv, og Google kan også afkode teksten og forstå relevansen. Men SEO-mæssigt skal du, hvis du vil have allermest ud af det, gerne have inkluderet de vigtigste søgeord og søgetermer i den pågældende ankertekst.

Det kan dog være en rigtig god idé at kombinere det generiske med det eksakte, eksempelvis “Klik her for at læse mere om SEO” med linket, der peger internt på websitets side om SEO.

Billeder som ankertekster
Et internt link behøver ikke nødvendigvis at være tekstbaseret. Et billede kan også fungere som et internt link. Men hvordan fortæller man så søgemaskiner, hvad der linkes til? Svaret er ALT-teksten.

Billeder kan fint bruges til at bekræfte, hvad det er, der linkes til. ALT-teksten fungerer nemlig som ankertekst, når der linkes via et billede. Bruger man billeder til at linke ud, eller får man et link, der er formateret som billede, er det ALT-teksten, der skal beriges med den tekst, du normalt ville have linket med, hvis der havde være tale om et almindeligt tekstlink.

Linker du derfor internt ved brug af billeder, skal du altså benytte alt-teksten til at indholdsberige den side, der linkes til, ligesom det er tilfældet med en almindelig ankertekst.

Det skal dog med det samme siges, at det ikke er optimalt at bruge billeder som interne links, men der kan være gode grunde til, hvorfor man nogle gange ønsker at gøre det.

Best practice ankertekster
Det er nemt at blive fanget i dårlige vaner, når det kommer til ankertekster og brugen af dem. I det følgende afsnit vil jeg give nogle generelle råd om, hvordan man udarbejder optimale ankertekster.

Selvom det er vigtigt at bruge sine søgeord i sine ankertekster, er det mindst lige så vigtigt, at brugerne også klikker på dem. Der er derfor altid tale om en afvejning, når du skal indsætte et internt link.

SEO-venlige ankertekster er:

  • Korte
  • Relevante for siden, der linkes til
  • Ikke generiske

Korte ankertekster
Korte ankertekster frem for lange og beskrivende har en bedre effekt brugermæssigt. Der er altså ofte en større chance for, at en bruger klikker på et link, hvis det kort og præcist forklarer, hvad der findes på den side, der linkes til.

Så selvom det kunne være interessant at få 4-5 søgeord og søgefraser med i hver ankertekst, er det en kontraproduktiv øvelse, da færre brugere vil interagere med dine links, og dermed opnår du mindre interaktion med dit website som helhed – noget, som Google også måler på med sine kvalitetsalgoritmer.

Du vil gerne have brugerne til at klikke på dine links, men du vil også gerne have relevante søgeord og søgefraser i dine interne ankertekster.

Der findes ingen specifik maksimallængde for en ankertekst, men ligeså snart den er svær at afkode, har du gjort den for lang, og du bør trimme den lidt ned.

Du kan i den forbindelse gøre dig disse to overvejelser:

  • Hvad er den mest kortfattede og præcise måde, du kan beskrive det, der linkes til, på?
  • Hvilket ord eller sætning vil opmuntre brugeren mest til at klikke?

En mellemting ovenstående to punkter vil næsten altid være det bedste match.

Linkrelevans (målside-relevans)
En af de vigtigste måleenheder for placeringer i søgeresultaterne er linkrelevans eller sagt på en anden måde: Hvor relateret emnet på side A er til side B, hvis den ene linker til den anden.

Et højest relevant link kan øge chancen for, at både side A og side B rangerer på søgeforespørgsler relateret til deres emne.

Linkrelevans er dermed et helt naturligt fænomen, der opstår, når folk linker til andet indhold på internettet. Linkrelevansen bliver bedømt ud fra følgende kriterier:

  • Emnet på linksiden.
  • Indholdet, der findes i ankerteksten på linksiden.

Links, der peger på indhold relateret til emnet for siden, der linker, sender et stærkere signal om relevans end links, der peger på ikke-relateret indhold.

En side, der omhandler VVS-artikler, vil altså overføre mere relevans, når der linkes til en anden side, der også omhandler VVS-artikler, end hvis websitet linkede til en side om hobbyartikler.

Det samme gør sig gældende, når du linker internt, og det er derfor, at indholdssiloopbygning i den grad kan øge relevansen og dermed synligheden inden for specifikke emner i søgeresultaterne, som man har inkluderet i sin indholdssilo. Der skabes små clusters af super relevante dokumenter, der alle kædes sammen gennem interne links.

Udover at se på den kontekst og den pågældende paragraf, linket er placeret i, bruger søgemaskiner som sagt også ankerteksten til at prøve at forstå, hvad den side, der linkes til, omhandler. Googlebot vægter ankerteksterne meget, når en side skal rangeres på en søgeforespørgsel.