HTML-Redirect

Et HTML redirect er et klientbaseret omdirrigering, modsat de hurtigere og mere effektive serverside redirects, der loades direkte på serveren, frem for i en fil på et website.

Websitet skal ved et HTML-redirect delvist nå at rendere, før end at browseren opfanger redirected, hvorimod et serverside redirect opfanges, lige så snart der forespørges på en given URL-adresse.

En computerskærm med ordet redent på.

HTML redirects er derfor både langsommere og mindre effektive og bør derfor kun benyttes i de tilfælde, hvor det ikke er muligt at sætte et redirect igennem PHP eller .htaccess eller ens serverkonfigurationssystem.

HTML-redirects er en af de mest simple metoder, man kan benytte til at lave en omdirigering. Det er dog vigtigt at huske på at et HTML-redirect, ikke serverer en 301 permanent flyttet kode, hvorfor søgemaskinebotter kontinuerligt, vil blive ved med at besøge siden og derfor også blive ved med at have siden indekseret i deres søgeresultater.

Ift. søgemaskineoptimering, er det vigtigt at arbejde med permanente redirects, da disse også viderefører linkværdi til den nye destinationsURL og sørger for at den nye URL også nedarver, den position i søgeresultaterne, som den gamle URL havde.

Indsættes i headeren

Et HTML-redirect indsættes i head-sektionen af en HTML-side. Og kan formateres således:

<meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=’http://redirect-url.dk” />

I indholdsattributten indsættes den forsinkelse der skal forekomme, før end en bruger bliver viderestillet. I langt de fleste tilfælde skal denne værdi stå til 0, men i tilfælde af at man eksempelvis gerne vil fortælle brugeren at de nu bliver flyttet til en ny side, kan man bruge attributten til dette formål.

Selvom et HTML-redirect er den nemmeste måde at lave et redirect til en anden webside på, er der ulemper ved denne måde at håndtere omdirigeringer på. For det første har vi problematikken omkring hvorvidt omdirigeringen er permanent eller ej, for det andet, er det ikke alle browsere der understøtter HTML-redirects og nogle browsere vil vise første hjemmeside inden omdirrigeringen, også selvom content er sat til 0.

Ofte stillede spørgsmål: HTML Redirect

Hvad er HTML Redirect?

Et HTML Redirect er i modsætning til de hurtigere og mere effektive Serverside redirects, der loades direkte på serveren, et klientbaseret omdirigerings system, der laves som en fil på en hjemmeside. HTML redirects er en af de mest simple metoder til at lave omdirigering, men er både langsommere og mindre effektive, end f.eks. at lave redirects igennem PHP eller ens service-konfigureringssystem.

Hvordan laver man HTML Redirect?

Man indsætter et HTML-redirect i head-sektionen af en HTML side, hvor en formatering kan se således ud: <meta http-equiv=”refresh” content=”0; URL=’http://redirect-url.dk” />

I indholdsattributten indsættes den forsinkelse, der skal forkomme, før at brugeren bliver viderestillet. I de fleste tilfælde, skal denne værdi stå i 0,men i det tilfælde at man vil oplyse brugeren om at der flyttes til en ny side, kan attributten benyttes

Skal jeg bruge HTML Redirect?

HTML Redirect er som udgangspunkt den nemmeste måde at lave omdirigering til en anden hjemmeside på. Der er dog ulemper ved at benytte denne metode. For det første, er der en problematik om hvorvidt denne håndtering af omdirigering er permanent eller ej, og for det andet, er det ikke alle browsere, der understøtter HTML Redirects. Læs evt. mere om 301 Redirect og 302 Redirect, inden at du foretager en omdirigering på din hjemmeside.