EPC

EPC står for indtjening per click og er en forkortelse af ‘Earnings Per Click’. Igennem EPC, kan du udregne et gennemsnit for, hvor meget der tjenes på et klik på en annonce.

EPC er et meget udbredt begreb og bruges i et utal af annonceringsprogrammer, så som Google Adsense, Facebook almindelige affililate programmer mv.

Det er både nemt og lige til, at udregne EPC, du tager blot den totale indtjening og dividerer med antallet af kliks, herefter har du dit EPC-resultat.

Et eksempel på udregning af EPC

Et website har omsat for 1000 kr. igennem annoncering på deres website på en enkelt dag. Der har været 302 klik på annoncerne, dette giver derfor en effektive EPC på 3,31 kr.

I udregninger af EPC, tages der altså ikke højde for antallet af visninger, det gør der derimod, hvis man ønsker at udregne eCPM (effektive kost per 1000 visninger).

Ofte stillede spørgsmål: EPC

Hvad er EPC?

EPC står for “Earnings Per Click”, og er altså et begreb der fortæller noget om, hvor meget man konkret tjener pr. klik på de annoncer, som man har online. EPS er en udbredt metode, der bruges i annonceringsprogrammer som f.eks. Google Adsense, facebook og i almindelige affiliate programmer m.fl. 

Hvordan udregner man EPC?

Det er meget lige til at udregne sine EPC tal. Den totale indtjening divideres med antallet af klik, der giver resultatet af en EOC. Som eksempel har en virksomhed omsat for 1000 DKK på en annonce, der har haft 302 kliks. EPC resultatet er således 3,31 DKK. 

Hvorfor skal jeg bruge EPC?

EPC er et godt værktøj til at få et reelt tal af omsætningen pr. klik på en annonce. Der tages dog ikke højde for antal visninger, ønsker man disse tal til sammenligning skal man udregne sin eCOM,  “Effective Cost Per Mille”. Begge metoder er yderst brugbare for at måle og beregne effekten af sine online annonceringer.