406-error not acceptable

Når en browser, foretager en forespørgsel på information fra en server, sender serveren det man kalder en ”Accept header” retur til browsweren der har forespurgt. Dette kald bliver besvaret af browseren med hvilke formater, den kan acceptere data i.

Hvis en server ikke er i stand til at sende data, i det format der bliver forespurgt på, returnerer serveren en 406 Not Acceptable fejl.

Fejlkoden vises dog sjældent for den almene bruger, da fejlbeskeden i meget få tilfælde, vil give mening for vedkommende. Derfor ignorerer de fleste servere den relevante header og sender en faktisk side til brugeren.

406-fejl kan skyldes mod_security

En 406-fejl kan dog også aktiveres hvis man har aktiveret Mod_Security, på en Apache web-server. Programmet kører på serveren og scanner efter brud på de opstillede regler. Forekommer en handling, der ikke er tilladt på baggrund af det opsatte regelsæt, vil serveren returnere med en 406-fejl.

Problemet med 406-fejlsider

I de tilfælde, hvor en side returnerer en fejl-406 til en bruger, skaber det en umådelig dårlig brugeroplevelse. En standard internetbruger kan ikke bruge fejlmeldingen til noget og vil som udgangspunkt, give samme oplevelse, som en bruger der rammer ind i en hvilken som helst anden fejlside.

Dårlige brugeroplevelser kan skade dit websites renommé og skræmme potentielle faste brugere af websitet væk.

For store mængder fejlsider, herunder 406-fejlsider, kan give et website synlighed alvorlige problemer. Søgemaskiner, her i blandt Google, registrerer og fortolker forskellige fejlsider og er mængden af disse for stor, vil det påvirke den overordnede kvalitative vurdering af websitets som helhed.

Google har flere forskellige penalties for lav kvalitet, her i mellem kan blandt andet nævnes Googles Panda, Phantom og Fred.

Eksterne links værdi, går tabt
Findes der eksterne links på Internettet, der peger ind på 406-fejlsider på et website, vil den linkværdi der normalt ville blive overført til siden der linkes til, gå tabt.

Hvordan håndterer man 406-fejlsider?

406-fejlsider skal ligesom andre fejlsider, for det første identificeres og herefter skal der tages handling på de sider, der melder 406-fejl.

Som udgangspunkt, er den bedste løsning i forhold til fejlsider, at man omdirigerer dem. Du skal dog være opmærksom på, at en 406-fejl godt kan være browserbaseret, dvs. henvendt på en specifik browser. Du bør kun omdirigere siderne, hvis fejlen er generel for flere browsere.

301 redirects er den anbefalede løsning, når sider skal omdirigeres, dette skyldes det faktum, at en 302 omdirigering ikke instruerer søgemaskinecrawlere omkring en permanent flytning men udelukkende en midlertidig.

Ved brug af 301 redirects, vil linkværdi der stammer fra eksterne links til 406-siden blive peget med over på den nye destinations URL.

Ofte stillede spørgsmål: 406 error

Hvad er 406-error not acceptable?

Når en browser foretager en forespørgsel på information fra en server, sender serveren en såkaldt ”accept header” retur til browseren. Er serveren ikke i stand til at sende data i det format, der bliver forespurgt, returnerer denne server med en 406 Not Acceptable melding.

Hvordan retter man en 406-error not acceptable melding?

Det er vigtigt at håndterer 406 fejlmeldinger, da disse kan have stor indflydelse på brugeroplevelsen og dermed sidens kvalitet i søgemaskinerne. Som udgangspunkt er den bedste løsning på fejlsider, at man omdirigerer dem. Vær opmærksom på om fejlen er generel eller midlertidig, i forhold til hvilken omdirigeringsmetode du vælger.

Hvorfor får jeg en 406-notacceptable melding?

Hvis en server ikke er i stand til at sende data i det format der bliver forespurgt, returnerer serveren med en 406 fejlmelding. En 406 fejlmelding kan dog også skyldes, at man har aktiveret ”Mod Security” på en ”Apache web-server”. Identificer derfor altid fejlen, før du vurderer håndteringen af denne.