Google har videreudviklet på den efterhånden aldrende nofollow-linkattribut og har introduceret to nye attributter der skal assistere Google i bedre at forstå naturen i den måde, der linkes på. De to nye link attributter hedder rel=”sponsored” og rel=”ugc”.

Det oprindelige formål med nofollow

Nofollow link-attributten blev oprindeligt introduceret tilbage i 2005, det skete i et samarbejde mellem Microsoft, Yahoo og Google. Formålet med tiltaget, var at tilbyde en attribut, som webmastere kunne benytte til at fortælle søgemaskiner, at de ikke nødvendigvis stoler på det, der linkes til.

Formålet var at tagget kunne benyttes til at håndtere en meget stor stigning i kommentarspam, som Google havde svært ved at se sig fri fra og som påvirkede søgeresultaterne voldsomt, da Google tog forbehold for disse brugerskabte links. Du kan læse mere om introduktionen og historien bag nofollow-tagget, i denne artikel.

Tagget blev taget til sig med stor iver og blev hurtigt defacto standard for håndtering af UGC-links (User Generated Content), altså links som ikke er sat af redaktionen, men af en vilkårlig bruger.

Senere hen udviklede brugen af tagget sig, og Google begyndte at anbefale at man også benyttede nofollow-tagget på alle købte links, for at sikre at disse links ikke påvirkede placeringer i søgeresultaterne.

Udviklingen er dog fortsat og mange større medier, har nu en fast politik om at de kun linker ud med links påsat rel=”nofollow”. Stigningen i netop denne anvendelse, er en af årsagerne til at Google nu kommer med en større ændring til det oprindelige tag.

Ifølge Google selv, har de aldrig nogensinde fulgt nofollow-links. Dette er dog en udtalelse, der skal tages med et gran salt, for det er flere gange blevet bevist i tests, at Google godt kan finde på at følge nofollow-links og opdage indhold på baggrund af disse. Disse tests, er dog svære at holde 100% kliniske, hvorfor det er svært at påvise med sikkerhed. Det er dog sikkert, at de aldrig har fulgt alle nofollow-links og derfor er der noget om snakken, uanset hvad.

Ifølge Google har den store adoptionsrate af tagget nemlig gjort, at de ikke længere finder frem til vigtige kilder, da det netop ofte er igennem større medier, at de finder deres kilder til mere information og dermed indekserbart indhold.

Det er derfor med andre ord et stort problem for Google.

Ikke længere et direktiv men et hint

En af de største ændringer er, at Google fremadrettet vil fortolke både nofollow, ugc og sponsored og at de kun vil tage disse tags som hints. Det er præcist, som vi kender det fra canonical tagget, hvor Google oftere end sjældent, vælger en anden kanonisk version end den vi selv har valgt.

Det betyder altså, at Google kan begynde at udvælge links, og pålægge dem værdi, selvom de kører med en af disse linkattributter, der ellers skulle sikre det stik modsatte. Google mener med andre ord ikke vi som webmastere, er gode nok til at forstå og benytte de forskellige linkattributter.

Vi er dog mange i SEO-branchen, der har spekuleret på, om Google i virkeligheden ikke har behandlet nofollow-links på denne facon over en længere periode. Vi ved i hvert fald at nofollow-links, kan hjælpe på et websites linkgraf og totale synlighed. Om det har været tilfældet eller ej, ændrer ikke på, at Google i hvert fald i større grad, vil behandle nofollow og de to nye link-attributter som hints og ikke direktiver. Denne ændring skulle finde sted i marts 2020.

Det er værd at bide mærke i at Bing officielt har udtalt, at de ALTID har behandlet nofollow som et hint og at Bing også støtter op omkring de to nye link-attributter.

Hvad er Rel=”Sponsored”

Bruges til at identificere links på en side, der blev skabt som en del af annoncering, sponsorat eller en lignende aftale. Det vil sige, alt indhold der på den ene eller anden måde er købt.

Eksempler på sponsorerede artikler kunne være de populære advertorials, der som ofte primært sælges som en slags linkbuilding-artikel. Tagget er som opfundet, til netop denne type virksomheder.

Hvad er Rel=”UGC” (User Generated Content)

Rel=”ugc” bruges til at identificere links der optræder i brugergenereret indhold, hvilket er alt, ikke redaktionelt indhold. Eksempler på dette kunne være links i kommentarer, links på forums, links andre steder, hvor brugere har mulighed for at indsætte det, eksempelvis gæstebøger.

Rel=”ugc” dækker det formål, som nofollow oprindeligt blev opfundet ud fra. Nemlig at moderere kommentarer og andre links, der ikke var indsat af en redaktion og derfor ikke links, en side nødvendigvis står inde for.

Hvad sker der når man påsætter rel=”ugc” til en række links?

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at spore en ændring, det betyder dog på ingen måder at det ikke kommer til at have en effekt på et senere tidspunkt. Der er på nuværende tidspunkt allerede lavede en splittest, med denne attribut, det er Cyrus Shepard fra Moz der har kørt dette eksperiment, det kan du læse mere om her, konklusionen var, at der ingen ændringer var at spore. Det skal dog også med det samme siges, at testen gik efter at spore ændringer på den side der linkede ud og ikke de sider der blev linket til.

Er de nye attributter et krav fra Google?

Nej, der er ingen tvang og umiddelbart ingen konsekvens ved ikke at implementere og gøre brug af de nye link-attributter.

Derfor behøver du som udgangspunkt ikke foretage dig noget. Man kan så absolut forestille sig, at dette over tid vil ændre sig. Særligt kunne det forventes at rel=”sponsored” var noget, som Google godt kunne finde på at ”tvinge” større indholdsudbydere til at implementere.

Det vil hjælpe Google umådeligt meget, med at identificere rigtige links og anbefalinger frem for købte promoveringer og anbefalinger, som de jo som udgangspunkt ikke vil anerkende, som uvildige anbefalinger, hvilket de naturligvis heller ikke er.

Rel=”nofollow” bliver en catch all løsning

Benytter du allerede rel=”nofollow” på eksempelvis kommentarer eller andet på dit website, behøves du ikke ændre dine tags, således at du bruger de helt korrekte. Nofollow er nu en catch all løsning, der dækker alle former for ikke redaktionelle links.

Over tid, kan man sagtens forestille sig, at Google bliver mere rigide overfor hvilken link-attribut man vælger. I det store hele, er der meget vi endnu ikke ved, omkring disse ændringer og de vil først for alvor vise sig i marts 2020, hvor ændringerne officielt slår igennem.

Kan bruges i kombination

Det er muligt at krydskombinere attributterne, hvis en enkelt ikke er nok til at definere de præcise forhold. Eksempelvis har nogle websites betalte links i deres kommentarer og så vil den korrekte link-attribut være rel=”ugc sponsored” eller rel=”nofollow ugc sponsored”.

Skal du bruge rel=”ugc”?

Driver du en blog, som denne du læser på nu, giver det fin mening at ændre attributterne på de links, der opstår i dine kommentarfelter og markere dem som UGC. Det er for det første det præcise formål med tagget og for det andet, kører du sandsynligvis allerede med nofollow på disse, da du ikke nødvendigvis står inde for det, dine brugere vælger at linke til, når de kommenterer.

Skal du bruge rel=”sponsored”?

Dette nye tag, kommer lige oven i en ophedet debat omkring markedsføringsloven i Dammark, når det kommer til skjult reklame og særligt linkbuilding-artikler.

Det er dog vigtigt, at man skelner imellem disse, for rel=”sponsored” har intet med markedsføringsloven at gøre og er udelukkende et signal til Google. I forhold til markedsføringsloven, skal alt indhold der er købt og betalt, være klassificeret som sådan, men dette er ikke som ”skjult” kode, men synligt for brugerne der læser indholdet.

Man vil derfor ikke kunne lade være med at markere sponsorerede artikler, bare fordi man bruger denne linkattribut.

Om du skal efterspørge brugen af rel=”sponsored”, kommer helt an på, om du er et medie der sælger links, eller du er et medie, der køber links.

Linkindkøber

Køber du mange advertorials fra større medier? Så er der grund til at frygte dette tag på sigt. Hvis adoptionsraten bliver stor nok, vil Google få et unikt indblik i, hvilke links der er købte og betalt for.

Det betyder, at Google med sikkerhed, kan identificere hvorvidt, linket skal overføre værdi til modtagerwebsitet eller ej. Hvis tagget benyttes, er chancen for værdi nok tæt på nul, i hvert fald på sigt.

Det kommer dog som sagt helt og aldeles an på adoptionsraten. Hvis ikke nok medier tager tagget til sig, vil data ikke være repræsentativ og så vil Google kun kunne bruge disse signaler, til at blive en smule klogere på naturen for betalte links.

Selv med en mindre adoptionsrate, vil Google få meget data over en bred kam og den læring de gør sig ved dette, vil blive brugt til at forbedre deres linkanalysemotor yderligere.

Som indkøber af omtaler og links, skal man derfor håbe på at tagget ikke bliver udbredt og vel adopteret. Forestil dig effekten af links fra medieindkøb fra alle større medier, der pludselig giver en nulværdi. Bid mærke i at flere større medier, også danske, der har arbejdet meget i salg af linkbuilding-artikler, nok allerede har en nulværdi på udgående links.

Af samme årsag, er det altid vigtigt at have en varieret linkprofil. Har du en overflod af én type links, løber du altid en risiko når Google laver større ændringer i hvordan de kalkulerer linkværdier.

Linksælger (medier)

Driver du et medie, der bringer redaktionelt indhold, men som også sælger markedsføringsartikler med dertilhørende udgående links, til den der har betalt for indholdet, er der sandsynligvis god idé i at holde øje med udviklingen.

Der er som sagt på nuværende tidspunkt intet krav om, at man skal adoptere disse nye tiltag og bruger man eksempelvis i forvejen nofollow på betalte links, siger Google, der ingen grund er til at ændre disse.

Man bør dog alligevel overveje, om det ikke ville være en god idé at adoptere. Der er en meget god chance for, at Google vil anerkende, at man synliggøre, hvornår der er tale om betalte links og at de derfor vil stole mere på alt redaktionelt indhold på websitet.

Det kunne derfor potentielt betyde, at alt andet indhold på websitet får tillagt en større værdi, end det er tilfældet på nuværende tidspunkt, hvor der måske ikke er en klar skildring.

Sagt med andre ord: er Google lidt i tvivl om hvornår et medie rent faktisk bringer redaktionelt indhold, vil det kunne påvirke det pågældende medies troværdighed.

Herudover sikrer man som medieejer sig mod eventuelle linkstraffe, som Google kan finde på at pålægge et medie, som ikke tydeligt skelner mellem betalt og redaktionelt indhold. En sådan straf, vil altid være påført manuelt og den kan være svær at få løftet igen.

En manuel straf kunne potentielt set helt dræbe et stort og veletableret medie, da det kan gå fra store mængder trafik til ingen fra de organiske søgeresultater.

Hvad kommer dette til at betyde for webmastere?

På den positive side kunne ændringen betyde, at mange hjemmesider kommer til at få den autoritet de fortjener, fra de links de har fra større medier, der bruger nofollow som en fast praksis.

Derfor må man nok forvente, at det kommer til at kunne mærkes og ses i søgeresultaterne, når Google i marts 2020, ruller ændringer ud og behandler de nye link-attributter og det ældre nofollow på en helt ny facon.

Samtidig bliver det spændende at se om der kommer til at være forskelle fra de medier, der adopterer de nye link-attributter og dem der ikke gør, rent synlighedsmæssigt.

Der er også den potentielle mulighed, at Google blot er ude at fiske efter mere linkdata og at de endnu ikke har en reel plan for om de vil bruge disse data eller ej, det kommer som sagt an på adopteringsraten af de nye tiltag og det bliver spændende at følge.

Se også denne video hvor Linkbyggerne gennemgår de to nye tilføjelser: