Hvis du linker til et andet website, og det linker til dig så anbefaler i hinanden. En praksis man også kalder for gensidigt linkbytte, hvis det altså sker på baggrund af en aftale, og ikke ved en tilfældighed, som naturligvis også kan forekomme.

Tilbage i tiden, var gensidigt linkbytte en effektiv linkbuilding-aktivitet

Gensidigt linkbytte var engang en meget effektiv måde at arbejde med linkbuilding på. Idéen var simpel og lige til. Man kontaktede relevante eller delvist relevante sider, og lavede en aftale om at linke til hinanden.

Ofte var den slags links sitewide, dvs. placeret i en widget et sted, som var tilgængelig på alle sider. På denne facon kunne man levere mest mulig linkværdi (PageRank) til hinandens websites.

Det var dengang, hvor vi havde den synlige PageRank Toolbar, og det var værdien i denne, man benyttede til at vurdere hvilke sider, der var lukrative at lave et linkbytte med.

Google var ikke begejstret for taktikken

Det var en praksis, som Google naturligvis ikke var meget for, da den i langt de fleste tilfælde udelukkende blev benyttet med den tanke at manipulere søgemaskineplaceringer, hvilket er strengt forbudt i forhold til Googles retningslinjer.

Det førte helt konkret til, at Google begyndte at straffe de websites, der lukrerede for meget på denne model og der var tale om rigtigt mange store og etablerede websites, der måtte se deres synlighed skåret ned til en brøkdel af tidligere tiders synlighed.

Den synlige PageRank værdi blev fjernet

På nogenlunde samme tid valgte Google også at lukke ned for muligheden for rent fysisk at se websites PageRank værdi. Årsagen til dette var, at alle fokuserede på disse numeriske værdier, i stedet for at fokusere på at skabe gode weboplevelser.

Der blev altså foretaget to ret store ændringer og tiltag fra Googles side af, for at få stoppet denne praksis, og det lykkedes dem rigtigt godt. De mange websites der blev sanktioneret, og fjernelsen af den synlige PageRank, skræmte naturligvis rigtig mange fra at benytte denne praksis igen, og Googles reaktioner virkede altså efter hensigten.

Stor undersøgelse viser, at mange sider har rigtigt mange gensidige links
Ifølge en undersøgelse udført af ahrefs.com, hvor man så nærmere på 140.000 websites, der alle havde en minimum trafikmængde på 10.000 brugere om måneden, var der flere overlap af gensidige links.

  • 74% af siderne havde gensidige links.
  • 27% af websitesne havde mindst 15% overlap mellem de sider de linkede ud til, og de sider der linkede til dem.

Et link til et website, kan ofte føre til et link retur – linkkarma

Når du linker ud, er der en god chance for, at det website du linker til lægger mærke til, at du har linket til dem. Det forøger i den grad chancen for, at selvsamme website vælger at linke til dig, når det er relevant.

Denne blog har eksempelvis rigtigt mange links fra kollegaer fra branchen, som jeg måske tidligere har nævnt eller selv linket til. Dette på trods af, at vi i realiteten er konkurrenter på det marked, vi alle opererer i.

Dette er en af årsagerne til, at langt de fleste websites har et eller flere gensidige links, og årsagen skal dermed ikke nødvendigvis findes i en overlagt handling, og aftale omkring et gensidigt link. Denne slags links er altså helt i orden i forhold til Google.

Gensidig linking er ikke altid skidt i Googles øjne
I en Google Search Central video spørger en bruger om, hvorvidt han skal være bekymret for sit websites synlighed, hvis han vælger at linke tilbage til de websites, der linker til ham. Han pointerer samtidig, at årsagen til at han vil linke retur til dem ikke skyldes et linkbytte, men fordi han oprigtigt mener, at det bidrager med værdi til hans brugere.

Til dette spørgsmål svarer Googles John Mueller:

That’s perfectly fine. It’s also kind of natural. Especially if you’re a local business, you link to your neighbors. Or if you’re mentioned in the news somewhere you kind of mention that on your website like ‘I was featured here in the news’ and essentially you’re kind of linking back and forth.Googles John Mueller

Så er det i orden at benytte gensidig linking?

Alle links der giver mening, for de brugere de eksponeres for, er som udgangspunkt i orden. Dette gælder altså også, hvis der er tale om et website, der har linket til dig før eller gør det ofte.

Det kan også være i orden at have et partnerlink, eller linke til et andet website man ejer, også selvom det er sitewide – så længe det giver mening for brugerne.

Hvis du udelukkende linker, og dem du linker til udelukkende linker tilbage, af den årsag at i begge vil opnå bedre placeringer i søgeresultaterne, så er det et brud på Googles retningslinjer.

Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan Google rent praktisk skal finde ud af dette. Det er ikke alt der aftales digitalt.

Google er gode til at nulstille værdier fra samarbejder

En af de ting vi ved Google er rigtigt gode til at opdage algoritmisk, er denne her slags linksamarbejder. Derfor er der også en rigtigt stor chance for, at værdien siderne ellers skulle udveksle med hinanden, bliver annulleret. Der er derfor ingen garanti for, at der overføres linkværdi (PageRank) igennem linkene.

Er disse links sat der for brugerens skyld, er det som sådan også ligegyldigt, da linkene stadig vil tage brugerne de rigtige steder hen ved klik.

Skal du gøre brug af gensidig linking som en SEO-strategi?

Om du skal bruge gensidig linking som linkstrategi, er noget der skal vurderes fra case til case. I nogle tilfælde giver det rigtig fin mening, og i andre knap så god mening.

Et eksempel på et fornuftigt scenarie, der giver værdi for brugerne, er eksempelvis når onlineaviser deler hinandens indhold – en praksis man ofte ser anvendt hos større magasiner og forlag. Her får man markedsført ekstra medier til ens brugere, og får samtidigt tilbudt brugerne yderligere information eller ekstra indhold, de kunne være interesseret i. I sådanne tilfælde er der meget ofte tale om eksempelvis et publicerings hus, som ejer andre medier.

Giver det mening fra et brugermæssigt synspunkt, skal linkværdien nok følge med

Du kan regne med, at de scenarier hvor i det giver mening, fra et brugermæssigt synspunkt, er der også en stor chance for, at linkværdi kommer med over, hvorimod det vil være det stik modsatte resultat, hvis det ikke giver mening fra et brugermæssigt synspunkt.