Tid brugt på websitet (Time on Site)

Tid brugt på websitet, ofte refereret til som ‘Time on Site’ i Google Analytics, refererer til den samlede tid, en bruger bruger på dit website fra det øjeblik de lander til det øjeblik, de forlader det. Dette er et nøgleparameter, der ofte anvendes for at måle brugerengagement og sitekvalitet.

Hvordan finder jeg ud af hvad min ‘Time on Site’ er på forskellige sider på mit website?

For at finde ‘Time on Site’ i Google Analytics 4, skal du gøre følgende:

  1. Gå ind på din GA4-konto og vælg den ejendom, der er knyttet til dit website.
  2. Klik på ‘Events’ i venstre sidepanel.
  3. Her vil du finde en række foruddefinerede hændelser, og en af dem vil typisk være ‘engage_time’. Klik på den.
  4. Herefter kan du se tiden brugt på forskellige sektioner af dit website

At kende til ‘Time on Site’ kan give værdifulde indsigter i, hvor engagerede dine besøgende er. En høj ‘Time on Site’ kan indikere godt indhold og høj brugerengagement, men det er ikke altid sådan det forholder sig, for en bruger der hurtigt får afkodet sit svar, kan også hurtigt forlade websitet igen og her er tale om lige så meget engagement, som for brugeren der brugte meget tid på sitet.

‘Time on site’ ift. SEO
Google har aldrig direkte bekræftet, at ‘Time on Site’ er en ranking faktor. Men vi er mange, der mener at ‘Time on site’ er en ud af mange engagementsmålepunkter, som Google kombinerer, når de skal måle på hvorvidt brugerens søgehensigt blev mødt og dermed om oplevelsen med den landingsside de landede på, var god nok.

Mange mener også at denne metrik er en indirekte indikator for et websites kvalitet og relevans, hvilket i sidste ende kan påvirke søgeplaceringer. Hvis brugerne bruger en betydelig mængde tid på dit website, kan det signalere til Google, at dit indhold er relevant og værdifuldt, hvilket er netop, hvad søgemaskinen ønsker at levere til sine brugere.

Der har været lavet en del mindre studier, på brugeradfærdsmetrikker så som ‘Time on Site’, ‘Bounce Rate’ som også viste korrelation, men korrelation er ikke det samme som årsagssamenhæng, så noget præcist bevis, findes altså ikke pt.