Knowledge-graph

Google prøver at forstå, hvad enkelte ord betyder og om hvorvidt et ord refererer til en virkelig ting eller ej, dette kaldes også et objekt. Objekter kan være mange ting, blandt andet film, bøger, personer osv.

Hvis vi bruger personer som et eksempel, har Google mulighed for, for eksempel at kende vedkommendes fødselsdag, denne kender de ud fra indholdsanalyser af millioner af dokumenter og på samme måde vil Google også vide hvornår vedkommende døde. Knowledge Graph handler altså om at kæde objekter sammen og få en reel forståelse for hvordan disse objekter er forbundne.

Google bruger den viden de har fra søgeforespørgsler kombineret med de data de har til rådighed igennem deres databaser over hjemmesider på Internettet. De kunne dog også sagtens bruge data fra andre søgemaskiner.

Søger du for eksempel efter George Bush, ved Google ud fra de data de har tilgængelig, at George Bush var en amerikansk præsident.

Måske kender du ikke til andre præsidenter, og Google vil derfor sandsynligvis foreslå dig andre præsidenter, du også kan søge på. Hvilke den skal foreslå bestemmes ud fra den data, de har tilgængelig. Eksempelvis var det Barack Obama, der blev den næste præsident. Dermed er han tættere beslægtet på en søgning på George Bush end for eksempel Abraham Lincoln, da der er en stor forskel på hvornår de var præsident. Chancen for at du søger efter noget om nyere præsidenter er større end, at du søger efter historiske præsidenter, når du søger efter George Bush. Google kombinerer denne viden med resultater fra tidligere søgninger. Andre folk har før søgt på det samme som dig, og det de fandt mest relevant, i forhold til deres forespørgsel, er sandsynligvis også mest relevant for dig.

Men dette er langt fra de eneste funktioner Google benytter, de bruger nemlig også data fra links! Når der linkes til artikler omhandlende George Bush, linkes der så samtidig til andre præsident og i så fald, hvilke? Bliver disse personer ofte kædet sammen, er der en forbindelse og hvis man krydskombinerer dette med ovenstående teknikker, er Google altså i stand til at forstå sammenhænge mellem objekter, meget præcist.

Google selv, har en ret fin side om emnet, med mange informationer, den kan du kigge nærmere på her.