Alt-koder

En alt-kode kan bruges til at definere en alt-tekst, hvilket er en alternativ tekst til dine billeder på dit website. Alt-teksten er en alternativ tekst og det primære formål med alt-teksten er, at forklare hvad der vises på det pågældende billede. Alt-teksten er ment som en hjælp, til dem der har synsproblemer, og måske har svært ved at afkode farver eller billeder som helhed. De fleste synshæmmede vil gøre brug af en form for text-to-speach, der læser den alternative tekst op for dem, hvis de heller ikke er i stand til at afkode tekst.

ALT-teksten bruges af søgemaskinerne til at vurdere, hvad billedet forestiller.

ALT-teksten bruges af søgemaskinerne til at vurdere, hvad billedet forestiller.

Alt-teksten læses af søgemaskinernes botter, som også bruger teksten til at ”forstå” hvad billedet omhandler. Alt-teksten har en effekt for, hvor godt og hvordan dine billeder rangerer i Googles billedresultater. Samtidig kan alt-teksten også være med til at databerige et dokument og hæve forståelsen af, hvad det pågældende dokument omhandler. Alt-teksten kan med andre ord virke relevansforøgende.

Selvom søgemaskiner læser alt-teksterne og bruger dem, når de vurderer din side, bør du ikke overoptimere disse. Ved overoptimering menes indsættelse af for mange søgeord og søgefraser i alt-teksterne, dette kan og vil sandsynligvis blive opfattet som et forsøg på spam. Det er vigtigt at alt-koden på et billede, er beskrivende for hvad billedet viser og ikke blot hvad der er på billedet (objektivering). Din opgave med en alt-beskrivelse er at forklare billedet med tekst, så både søgemaskiner og synshæmmede vil kunne ”forestille” sig hvordan det ser ud.

En alt-kode kan i relation til billeder, se ud således:

<img src="https://bondtofte.dk/billeder/alt-tekst.jpg" alt="Alt tekst" />

Synonymer: Alt-tags, alt-kode, alt-tekster, alt tekster, alternative koder

Vil du have hjælp til SEO?