Alt-koder

En alt-kode kan bruges til at definere en alt-tekst, hvilket er en alternativ tekst til dine billeder på dit website. Alt-teksten er en alternativ tekst og det primære formål med alt-teksten er, at forklare hvad der vises på det pågældende billede. Alt-teksten er ment som en hjælp, til dem der har synsproblemer, og måske har svært ved at afkode farver eller billeder som helhed. De fleste synshæmmede vil gøre brug af en form for text-to-speach, der læser den alternative tekst op for dem, hvis de heller ikke er i stand til at afkode tekst.

ALT-teksten bruges af søgemaskinerne til at vurdere, hvad billedet forestiller.

ALT-teksten bruges af søgemaskinerne til at vurdere, hvad billedet forestiller.

Alt-teksten læses af søgemaskinernes botter, som også bruger teksten til at ”forstå” hvad billedet omhandler. Alt-teksten har en effekt for, hvor godt og hvordan dine billeder rangerer i Googles billedresultater. Samtidig kan alt-teksten også være med til at databerige et dokument og hæve forståelsen af, hvad det pågældende dokument omhandler. Alt-teksten kan med andre ord virke relevansforøgende.

Selvom søgemaskiner læser alt-teksterne og bruger dem, når de vurderer din side, bør du ikke overoptimere disse. Ved overoptimering menes indsættelse af for mange søgeord og søgefraser i alt-teksterne, dette kan og vil sandsynligvis blive opfattet som et forsøg på spam. Det er vigtigt at alt-koden på et billede, er beskrivende for hvad billedet viser og ikke blot hvad der er på billedet (objektivering). Din opgave med en alt-beskrivelse er at forklare billedet med tekst, så både søgemaskiner og synshæmmede vil kunne ”forestille” sig hvordan det ser ud.

En alt-kode kan i relation til billeder, se ud således:

<img src="https://bondtofte.dk/billeder/alt-tekst.jpg" alt="Alt tekst" />

Synonymer: Alt-tags, alt-kode, alt-tekster, alt tekster, alternative koder

Ofte stillede spørgsmål: Alt-koder

Hvad er en Alt-kode?

En alt-kode, bruges til at definere en alt-tekst, som skal ses som en alternativ tekst til dine billeder på din hjemmeside. Alt-tekstens primære formål er at lave en sproglig forklaring af, hvad der vises på billedet. Alt-teksten læses desuden af søgemaskinernes botter, der bruger teksten til at forstå, hvad billedet viser. Alt-teksten har altså også effekt på kvalitetsvurderingen af dit indhold og kan derfor have en relevans forøgende effekt.

Hvad er en Alt-tekst?

Synonymer til en Alt-tekst er Alt-kode, Alt-tags, Alt-tekster eller alternative koder. Formålet med disse er at lave en sproglig forklaring af hvad billede og video-materialet på din hjemmeside viser. Det kan være til stor gavn for personer med synsbesvær, men er også vigtig i forhold til søgemaskinernes vurdering af kvaliteten af dit indhold. Ved at lave Alt-koder til sig materiale sker der en databerigelse, idet forståelsen af det pågældende dokument hæves ved god metatekst.

Hvorfor skal jeg lave en Alt-kode?

En Alt-kode eller Alt-tekst er en sproglig forklaring af hvad der vises på det billedmateriale, der er tilgængeligt på din hjemmeside. Alt-teksten er tænkt som hjælp til dem, som har synsproblemer eller til dem, der har andre vanskeligheder med at afkode farver eller billeder som helhed. Desuden læses dine Alt-koder eller Alt-tekster af søgemaskinernes botter, og kan derfor have en meget positiv indvirkning på kvalitetsvurderingen af dit indhold.