Rigtigt mange er efterhånden stødt på begrebet E-A-T, særligt i forbindelse med Googles Search Quality Rating Guidelines, hvor udtrykket bruges adskillige gange, men hvad er E-A-T og hvorfor er det vigtigt for dig og dit website?

E-A-T står for Ekspertise, autoritet og troværdighed og er en overordnet model, der bruges til at vurdere overordnet kvalitet af et website og dets indhold. Disse tre parametre blev kendt for første gang, tilbage i 2016, da Google opdaterede deres Search Quality Rating Guidelines.

E-A-T er vigtigere for nogle sider end andre og bruges primært til at bedømme en bestemt type sider, der går under klassificeringen YMYL eller Your Money or Your Life. Sider af disse typer, kræver mere E-A-T end andre former for sider, men alle websites, har gavn af E-A-T.

Hvad bruges Googles Search Quality Raters inputs til?
Quality Raters bruger de i manualen opstillede værktøjer og metoder, til at vurdere en side og en af disse metoder, er som sagt E-A-T.

De informationer som Quality Raters indsamler til Google, implementeres i Googles algoritmer og bruges til at evaluere sider.  På den måde bliver Quality Raters arbejde, inkorporeret i Googles algoritmer. Menneskelig indblanding i maskinens læremønstre.

En Quality Raters bedømmelse af en konkret side, bruges dermed ikke aktivt for det pågældende website, men som en tjekliste til Google de kan bruge på alle andre hjemmesider.

De overordnede parametre i E-A-T
De tre parametre bruges i al sin enkelthed til at vurdere, om en side er af høj kvalitet baseret på følgende parametre:

 • Hvor godt websitet er vedligeholdt
 • Funktionalitet og brugeroplevelse
 • Værdien som indholdet på siden, giver brugeren. Både det primære indhold, såvel som støttende eller supplerende indhold.
 • Websitets omdømme.

Hvilket i den grad, mindre om en omskrivning af …..

De fire hjørnesten i SEO
Disse elementer kan også skrives om til: teknik, erfaring, indhold og links. Fire hjørnestene af SEO, som alle dage har været vigtige og en del af en opstartsproces i et hvert SEO-projekt. De fire punkter, kan også defineres således:

 • Tekniske fundament (Websitet har ingen fejl og mangler, har ikke problemer med duplikeret indhold, indeksering, interne links mv.) Rigtig mange SEO samarbejder startes op omkring en teknisk SEO-analyse, der søger at sikre, at websitet fungerer rent teknisk, det er nemlig det første step.
 • Søgeordsanalysen er anden del af en SEO opstartsproces. Vi skal have erfaring med vores målgruppe og forstå hvordan de bruger søgemaskinerne. Vi har med andre ord brug for erfaring på området, i forhold til vores målgruppe og deres brug af søgemaskiner.
 • Efter det tekniske fundament er opsat og vi har undersøgt markedet og fået erfaring med vores målgruppes søgemønstre, kan vi begynde at udarbejde indhold på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os under vores research.
 • Herefter påbegyndes arbejdet med at skaffe indgående links til websitet, for at opbygge autoritet igennem eksterne kilder. Websitets autoritet inden for et givent emne, stiger igennem links fra relevante artikler og sider, mens websitets overordnede autoritet opbygges igennem generelle anbefalinger, fra stærke og troværdige medier.

De fire hjørnesten skal nu alle tale sammen
Tidligere har det været markant nemmere at opnå gode placeringer, ved kun delvist at aktivere flere af disse elementer.

Eksempelvis har det tidligere været meget nemmere, at opnå gode placeringer med websites, hvor kvaliteten af indholdet ikke har været høj. Hvor den visuelle oplevelse, så vel som brugeroplevelsen ikke har fulgt med, men hvor linkprofilen og det tekniske fundament har været fornuftig.

Den dag i dag, kræver det i langt højere grad, at alle elementerne spiller sammen og støtter op om hinanden. Det er blevet umådeligt svært at få ”dårligt indhold” placeret højt i Google, det skyldes at det mangler E-A-T.

Lad os gennemgå de forskellige elementer i E-A-T en for en….

Ekspertise (E)

Ekspertise er umådeligt vigtigt, hvis du har med sider, der behandler emner, der falder ind under klassificeringen YMYL.

Ifølge Googles Quality Guidelines, findes der to typer ekspertise, en formel ekspertise og hverdagsekspertise.

Den formelle ekspertise, besiddes primært af personer med dybt kendskab til et emne og generelt set, stort set kun folk, der arbejder og rådgiver inden for emnet, professionelt.

For et sundhedswebsite, kunne det derfor være en læge, der er afsender på en artikel, denne person, vil have en høj og identificerbar ekspertise, inden for sundhed.

Hverdagsekspertise er klassificeret som emner, hvor de mest vidende personer, er almindelige mennesker, der har god og lang erfaring med et emne, personer der ofte deler deres viden på blogs, i diskussionstråde, forums mv.

Denne form for ekspertise anerkender Google inden for eksempelvis emner så som opskrifter, gode råd til hjemmerengøringen mv. Her er det altså ikke nødvendigt at have en doktorgrad, for at have E-A-T nok, til at kunne gøre sig i søgeresultaterne. Det samme gør sig i virkeligheden gældende inden for rigtigt mange andre emner.

Men for et website der passer ind i YMYL klassificeringen, er det klart at foretrække, ja det er faktisk et krav, at personerne der udarbejder indhold, har formel og måske endda officiel ekspertise.

Eksempelvis skal en tilfældig tekstforfatter ikke sidde og udarbejde artikler om hvordan man håndterer diabetes. Det kan få alvorlige konsekvenser for dem der følger rådene, hvis de ikke er velfunderede i virkeligheden og blot er en sludder for en sladder.

Hvordan forøger man sin ekspertise?

 • Du kan ansætte personer, der allerede besidder ekspertise og måske også anerkendelse inden for dit felt, eller hyre dem til at udarbejde dit indhold.
 • Du kan også vælge at ansætte en redaktør på alt dit indhold, som sikrer at alle udgående og interne links virker i artikler, og sikrer at der ikke er stavefejl, slåfejl eller grammatiske fejl. Herudover kan vedkommende også fjerne eller tilrette ikke dokumenterede påstande.
 • Bruger du mange forskellige forfattere til at udarbejde indhold, bør der udarbejdes en manuel til, hvordan tone of voice bør være og hvordan artikler skal formateres. Nu mere ensartet og gennemført et website syner, nu større chancer er der for, at det betragtes som indhold der er forfattet med ekspertise og erfaring.
 • En taktik kunne være, hvis man ikke selv besidder ekspertisen at tage fat i eksperter inden for emnet og høre om de vil kommentere eller bidrage til artiklen, således at vedkommende nævnes i indholdet.

Autoritet (A)

Autoritet i forhold til E-A-T er anderledes end den autoritet, vi også kender til på sideniveau, som bygges op igennem indgående links til vores website. I forhold til E-A-T måles autoritet, på side og personniveau, ligesom vi kender det fra de gamle Google+ dage, der er dog store forskelle, da Google ikke forsøger at identificere enkeltpersoner, men nærmere at tjekke op på, om disse personer bidrager med autoritet til websitet.

Googles Kvalitets ratere bliver ved gennemgange af websites, bedt om at tjekke op på forfattere af indhold, hvis de er i tvivl om, hvorvidt personen der skriver, har E-A-T.

Her skal der blandt andet tjekkes for om vedkommende har udgivet andre publiceringer, hvor disse er bragt henne og hvordan de er blevet modtaget.

Er der kommentarer eller reviews at finde, både på indholdsdelen så vel som på personniveau, skal disse også tages med i vurderingen.

Udover de eksterne undersøgelser, bliver kvalitetsraterne også bedt om at tage højde for en lang række interne elementer, der kan fortælle noget om både siden og forfatterens E-A-T, mere om disse elementer i næste paragraf.

Hvordan forøger man autoriteten?
Internt på websitet, er der en hel del du kan foretage dig. For eksempel kan det være en god idé at tilføje en forfatterbiografi i starten eller slutningen af artiklen, samtidig er det også vigtigt, at det fremgår tydeligt, hvem der har skrevet artiklen og gerne med et forfatterbillede, der giver ekstra nærvær og vækker større tillid.

Tilføjelse af eventuel jobtitel kan også have en effekt, i hvert fald på YMYL-sider. Er du pedel og hygger dig med at skrive artikler ved siden af dit job, skal du nok ikke tilføje din jobtitel, men har du en relevant jobtitel, så få den tilføjet.

Driver du et YMYL-website og har du ikke eksperter tilknyttet, som dine forfattere, er det meget vigtigt, at dine forfattere tager udgangspunkt i reel research og kildehenviser, hver gang dette er muligt.

Dette er med til at vise, at opgaven omkring at lave artikler og dele viden tages meget seriøst også selvom det ikke er autoriserede eksperter, der skriver på websitet.

P.R kan også være en rigtig fornuftig taktik, til at få spredt ordet omkring en forfatter eller et helt website. En autoritær forfatter, vil ofte blive nævnt i andre artikler rundt omkring på Internettet, eventuelt citeres.

Dette kan P.R være medhjælpende til, ligesom gæsteblogging kan være med til at øge kendskabsgraden og også give en bredere berøringsflade, foruden muligheden for nye indgående links!

Troværdighed (T)

Troværdighed er endnu et element, som vi kender fra den normale SEO-terminologi og det bruges også i dette tilfælde, men på en anden facon end vi kender det fra arbejdet med links. Her er troværdighed et element, links kan overføre fra sider, der har lang vej, rent linkmæssigt, til et spamwebsite.

I forhold til E-A-T, handler troværdighed om websitet og forfatterens troværdighed.

Udtalelser og anmeldelser
Anmeldelser og udtalelser har en høj værdi, når det kommer til at identificering af troværdighed. Disse skal dog gerne komme fra tredjeparter, da det ellers kan være tæt på umuligt at vurdere, hvorvidt disse reviews rent faktisk er ægte.

Gør du brug af falske anmeldelser, kan det få alvorlige negative konsekvenser for troværdigheden af dit website. Driver du en webshop, kan initiativer som Trustpilot og E-mærket fremhæves.

Handelsbetingelser, cookiepolitik og privatlivspolitik
Det giver næsten sig selv, men driver du en webshop skal du naturligvis have dine handelsbetingelser synlige, for dine brugere.

Alle websites skal gøre brug af en cookiepolitik og en privatlivspolitik, så længe de behandler persondata – behandler du ikke persondata, kan det være en god idé alligevel at få udarbejdet disse.

Der findes masser af eksempler på gode handelsbetingelser, cookiepolitikker mv. derude, men i stedet for blot at kopiere fra et andet website eller et initiativ, bør du investere i at få udarbejdet dine egne unikke. Det betyder nemlig også, at du ikke behøves at påsætte disse sider et noindex, da de blot er dupletter, men får Googlebot ind forbi dem.

Er de at finde i Googles indeks, gør man det også nemmere at finde frem til disse essentielle dokumenter for brugere som måske har handlet hos dig eller af anden årsåger ønsker at finde dem. Du er med andre ord mere tilgængelig.

Tilgængelighed
I forhold til tilgængelighed, så er et andet element, synlige kontaktinformationer. Synlige kontaktinformationer, udstråler seriøsitet og troværdighed. Hvis en Quality Rater skal vurdere troværdigheden af et website, er dette et af de vigtigste punkter, de skal bide mærke i.

Der gøres forskel på hvilken form for website der er tale om. Eksempelvis er det i orden, at webshops gør brug af chatfunktion til at håndtere kundesupport, så længe det er tydeligt, hvordan man får fat i folkene bag websitet.

Henvisninger til andre tilstedeværelser på andre platforme, som eksempelvis sociale medier, er også med til at øge både tilgængelighed og troværdighed.

Klar og entydig kommunikation
En bruger må ikke kunne være i tvivl om, hvorvidt du forfatter artikler for at hjælpe folk eller om du forfatter artikler, for at sælge et produkt eller en anden ydelse. Årsagen til at websitet eksisterer og dets formål, skal med andre ord være soleklart for en bruger, med det samme de lander på et website.

Gøres der brug af for mange reklamer eller andre elementer, der skygger for hovedindholdet, er det også et tegn på dårlig kvalitet. Det er dermed med andre ord, ikke en god idé at indsætte et stort banner, lige henover den essentielle information, det skal være hovedindholdet der er i fokus.

Hovedindholdet skal samtidig være omfattende og uddybende og må ikke være mangelfuldt, medmindre at mangelfuldheden, kommer til syne igennem mindre opfølgende artikler, der støtter op om og lukker de huller, der måtte være i hovedhindholdet.

Start en blog
Det kan være en god idé at starte en blog op, hvis man driver en virksomhed. Dette vil holde dit website opdateret med friskt indhold og opfordre til tilbagevendende besøg og vil også støtte op om, at du er en relevant og troværdig virksomhed. Quality Raters skal også bedømme publiceringsfrekvens, en aktiv og vedligeholdt hjemmeside, er som udgangspunkt mere troværdig end et website, der sjældent publicerer. Husk derfor at bloggen også skal opdateres, så nyeste indlæg ikke er flere år gammelt.

Husk at dele eventuelt blog- og eller artikelindhold på forskellige medier. Google prøver at identificere, hvorvidt et website gør sig godt, på mange kanaler, frem for få.

Direkte trafik kan forøge synligheden
Under sidste års udgivelse af SEMRush Ranking Factor Study fandt de, overraskende nok, en høj korrelation mellem mængden af direkte trafik fra andre kilder end Googles søgemaskine og placeringer i søgeresultaterne.

Selvom det var overraskende, at der var sket så stor en stigning i korrelationen mellem de to parametre, er det ikke overraskende, for det giver perfekt mening. I hvert fald hvis det skal vurderes, om et website rent faktisk er autoritært og populært. En sådan website vil alle dage, modtage vedvarende trafik fra mange forskellige kilder og medier, netop i relation til at det er et populært medie.

Google kan dermed bruge andre kilder som referencepunkt og holde det op imod websites evne til at rangere godt i søgeresultaterne. Hvis alle signaler peger på, at websitet er umådeligt populært jævnfør indgående links, men det aldrig modtager trafik fra andre kilder end det organiske Google, er der en rigtig god chance for, at websitet slet ikke er så populært og autoritært, som det ellers vurderes at være indledningsvist.