ChatGPT er blevet et verdensomspændende fænomen og har på ingen tid taget verden med storm. Men hvad er det egentlig, der gør ChatGPT så bemærkelsesværdig? Læs med her og bliv klogere på, hvad ChatGPT er.

ChatGPT, også kendt som Chat-“Generative Pre-trained Transformer”, er en meget avanceret chatbot, der er udviklet af OpenAI. Den benytter transformer-teknologi til at simulere menneskelige samtaler. Det fungerer ved, at der bliver trukket på enorme mængder af tekstdata for at lære, hvordan mennesker kommunikerer. Denne viden bruges til at give et svar på en brugers forespørgsel. Svarene tilpasses ud fra selve dialogen, hvilket gør interaktionen dynamisk.

ChatGPT blev lanceret tilbage i november 2022 og demonstrerer fortsat en imponerende evne til at forstå og tage del i meget komplekse samtaler, og med nye og opdaterede versioner bliver den kun bedre og bedre.

Med ChatGPT har OpenAI skabt et system, der ikke bare forbedrer sig over tid gennem interaktioner, men også har potentialet til at ændre måden, vi interagerer med maskiner på.

Hvordan fungerer ChatGPT?

ChatGPT fungerer ved hjælp af en form for kunstig intelligens kaldet maskinlæring. Teknologien anvender store datasæt, indsamlet fra internettet, til at identificere og lære mønstre i tekst og tale. Det helt centrale element i ChatGPT’s funktion er dens evne til at forstå og generere sprog baseret på den information, den har lært igennem træning på dens datasæt.

Derfor kunne ChatGPT tidligere ikke give oplysninger, som den ikke var trænet på, og derfor var f.eks. GPT 3.5 begrænset af sin viden, opsamlet frem til 2021. Den havde dermed en begrænsning ift. hvordan den kunne levere opdateret information efter dette skæringspunkt.

Med introduktionen af ChatGPT 4 er der dog sket en markant videreudvikling, hvor modellen ikke blot er baseret på en mere omfattende database af træningsdata, men også har forbedrede algoritmer til at forstå og interagere mere nuanceret og præcist. Træningsdataene er nu fra december 2023, altså to års yderligere viden. Herudover kan du med ChatGPT 4 også søge efter ny information, der kan inddrages i f.eks. en nyhedsartikel.

Tokens – Hvad er det?

Illustration af et cirkulært tokenbehandlingssystem med forskellige digitale elementer, herunder tastaturer, dokumenter og grænsefladeikoner, alt sammen forbundet i en sømløs løkke på en mørkeblå baggrund.
Tokens er en numerisk erstatning for ord eller dele af ord og er den teknik, der benyttes til behandling af naturligt sprog (NLP), hvor ord omdannes til tal. Dette gør det markant lettere for algoritmer at bearbejde sproget, da de har nemmere ved at arbejde med tal end med tekst.

Det numeriske system

I forhold til modelhukommelse eller kontekst refererer det numeriske system ofte til “tokens”, som er de enheder, en tekst bliver opdelt i, før den bearbejdes af en algoritme. For eksempel kan en sætning opdeles i ord eller mindre dele af ord, og hver enhed bliver tildelt et unikt tal. Dette hjælper modellen med at forstå og huske sammenhængen i de data, den behandler.

Hvis du er hyppig bruger af ChatGPT, har du sandsynligvis oplevet at se et token som en del af dit output. Det sker, når ChatGPT ikke får omskrevet hele sit output korrekt. Tokens skaber også et mindre forbrug, og 100 tokens svarer til ca. 75 engelske ord.

ChatGPT 4 og ChatGPT Plus

Med lanceringen af ChatGPT 4 er der kommet betydelige forbedringer og opgraderinger. Den nye version er baseret på en massivt forøget datamængde, som muliggør en dybere og mere nuanceret forståelse af sprog og altså et langt mere effektivt ChatGPT. Det betyder i praksis, at ChatGPT 4 er i stand til at håndtere endnu mere komplekse og nuancerede forespørgsler og endda med en markant forøget nøjagtighed. Dette gør det til en endnu mere pålidelig ressource for hurtige, præcise svar samt dialoger.

ChatGPT 4 introducerer ligeledes en ny premium-tjeneste kaldet ChatGPT Plus. Denne tjeneste er designet til at tilbyde brugerne en række eksklusive fordele, særligt under perioder med høj efterspørgsel. Med ChatGPT Plus får brugerne adgang til hurtigere svartider og er samtidig sikret adgang, selv under spidsbelastninger, hvor standardbrugere kan opleve ventetid. En yderligere fordel er tidlig adgang til de nyeste opdateringer og funktioner.

Sådan bruger du ChatGPT

For at begynde at bruge ChatGPT skal du starte med at besøge hjemmesiden chat.openai.com. Her har du mulighed for at oprette en gratis konto. Du kan nemt logge ind ved hjælp af din Google- eller Microsoft-konto, eller du kan vælge at bruge din egen e-mailadresse. Efter du har bekræftet din konto via en verifikationsproces, er du klar til at starte med ChatGPT.

Når du først er logget ind, er processen enkel og intuitiv. Du præsenteres for et input-felt, hvor du kan indtaste din tekst; dette kaldes for en prompt. ChatGPT vil reagere på din prompt med et relevant og ofte dybdegående svar.

Det er vigtigt at være kreativ med dine prompts, da det er dem, der styrer retningen og kvaliteten af de svar, du modtager. Prøv forskellige formuleringer og detaljeringsgrader for at udforske, hvordan ChatGPT reagerer. Du kan justere og finpudse dine prompts for at skærpe svarenes relevans og præcision. Dette er især nyttigt, hvis du søger specifik information eller ønsker at lede samtalen i en bestemt retning. Husk, at styrken ved ChatGPT ligger i dine hænder – det er dine instruktioner, der afgør resultatet af samtalen. Får du forkerte svar, spørger du sandsynligvis ikke korrekt.

Anvendelsesområder

ChatGPT kan anvendes til utroligt mange ting, og vi er stadig i færd med at opdage, hvad vi ender med at bruge det til i fremtiden. På nuværende tidspunkt er der dog allerede et væld af anvendelsesmuligheder, hvor man kan benytte dette værktøj. For eksempel kan det bruges til at udarbejde indhold, korrekturlæse, skabe opskrifter, lave how-to guides, hjælpe med programmering, fungere som personlig assistent, personlig træner, personlig sommelier, være en læringsressource, eller noget helt andet. Der findes masser af custom GPTs til alle mulige forskellige emner, og du kan også lave din egen.

Mulighederne er næsten ubegrænsede, og det er i virkeligheden vores egen fantasi, der sætter grænserne for, hvad vi kan opnå med teknologien.

Omkostninger ved at bruge ChatGPT

Grundversionen af ChatGPT er gratis at benytte og endda uden daglige brugsbegrænsninger, en tilgængelighed, der gør det muligt for alle at udforske kunstig intelligens. Driftsomkostningerne for at holde OpenAIs ChatGPT kørende vurderes dog at være på intet mindre end 20 millioner danske kroner om måneden. Der kræves enorme ressourcer for at drive og vedligeholde en AI-model af denne kaliber.

Men der er selvfølgelig også en betalt version med endnu større funktionalitet og forbedret performance. Skal du have adgang til den nyeste GPT, skal du bruge Premium-versionen, der også er kendt som ChatGPT Plus. Det er den version, jeg selv benytter, og jeg ville personligt ikke kunne leve med den gratis model.

Hvem står bag ChatGPT?

ChatGPT er udviklet af OpenAI, en AI-forskervirksomhed bosiddende i San Francisco, Californien. Organisationen blev oprindeligt stiftet som en NGO og senere omdannet til en profitorienteret virksomhed. OpenAI ledes af CEO Sam Altman og understøttes teknologisk af Microsofts Azure og Nvidias GPU’er.